Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Analiza prawna etykiet – Polska
 

Analiza prawna etykiet – Polska

 

Przedmiotem oceny jest zgodność oznakowania z obowiązującymi w Polsce krajowymi i unijnymi przepisami z zakresu oznakowania żywności. W analizie brane jest pod uwagę stanowisko organów kontrolnych i orzecznictwo sądowe.
 
Ocena tworzona jest w oparciu o informacje zamieszczone na etykiecie/opakowaniu/ulotce. Obejmuje, w zależności od formy oceny, także ocenę tych elementów, których weryfikacja wymaga dostępu do specyfikacji produktu i surowców oraz ocenę kwalifikacji prawnej produktu, np. spełniania warunków zamieszczania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, poprawności informacji o wartości odżywczej, informacji o zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami itp. Ocena dokonywana we współpracy ze współpracujacymi z nami prawnikami.

 

Forma analiz:
 
  • Szablon – uproszczona ocena prawna, przedstawiana w formie tabeli;
  • Opinia prawna - zawiera rekomendacje prawne wraz z przedstawieniem pełnej analizy prawnej/interpretacji przepisów, rekomendacje co do poszczególnych elementów oznakowania, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
  • Projekt etykiety - stworzenie wzoru treści etykiety/opakowania/ulotki spełniającego obowiązujące w Polsce wymagania prawne w zakresie oznakowania środków spożywczych.

 

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload