Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Audyty
 

Audyty

 

1. Audyty zerowe (wstępne).
 
Audyty te szczegółowo określą potrzeby i obszary doskonalenia organizacji przed wdrożeniami systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa, jak również stopień przygotowania organizacji do certyfikacji.
 
 
2. Audyty nadzoru
 
Audyt daje organizacji informację o rzeczywistym stanie systemu, obejmuje swoim zakresem cały system, przygotowuje organizację do przeglądu zarządzania.
 
 
3. Audyty doskonalące
 
Audyty obejmujące swoim zakresem poszczególne obszary działalności, pomagają zoptymalizować procesy oraz sprawdzają skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych.
 
 
4. Audyty wewnętrzne
 
Audyty weryfikujące zgodność działań z wdrożonym systemem, normą lub standardem.
 
 
5. Audyty socjalne
 
Audyty sprawdzające warunki pracy oraz zatrudnienia, etykę pracy.
 
 
6. Audyty sanitarne (bezpieczeństwa)
 
Audyt prowadzone są w branży spożywczej w oparciu o wymagania GMP/GHP, HACCP, ISO 22000. Audytom sanitarne poddawane są przedsiębiorstwa spożywcze, dostawcy sektora spożywczego, sklepy, hotele, restauracje, stołówki i inne zakłady żywienia zbiorowego.
 
 
7. Audyty drugiej strony (tj. dostawców)
 
Są to audyty sprawdzające, w jakim stopniu dostawcy spełniają wymagania sanitarne oraz normy, do których zobowiązali ich Klienci. Zlecane u przyszłych lub dotychczasowych dostawców Klienta. Prowadzone są w oparciu o HACCP, IFS, BRA, TFMS, GMP+, GlobalGAP oraz szczegółowe wymagania Klientów.
 
 

 

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload