Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Branża drzewna
 

Branża drzewna

W branży drzewnej i jej pokrewnych wdrażamy i audytujemy poniższe systemy:

FSC/PEFC – System standardów gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego
 
Forest Stewardship Council® (FSC®) – to niezależna, międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC zostało założone w 1993 roku i jest najstarszym systemem certyfikacji lasów opartym o jednakowe zasady na całym świecie.

System FSC skupia dwa systemy:
 • FM (Forest Management) przeznaczony dla zarządców i właścicieli leśnych. Las z certyfikatem FSC FM jest lasem chroniącym rzadkie gatunki fauny i flory, dąży do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych, nie wprowadza roślin obcego pochodzenia, unika stosowania pestycydów, zachowuje martwe drewno do naturalnego rozkładu oraz chroni obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.
 • CoC (Chain of Custody) przeznaczony dla przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, jednostek pośredniczących, wydawnictw i drukarni. Przedsiębiorstwa z certyfikatem FSC CoC używają certyfikowanego surowca drzewnego, pozyskanego zgodnie z wymaganiami standardu FSC.

System PEFC jest drugim systemem funkcjonującym w Europie przeznaczonym do certyfikacji lasów i branży drzewnej. Umożliwia wprowadzanie na rynek produktów z drewna certyfikowanego wg standardów PEFC, oznaczone są one logiem PEFC.

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego FSC/PEFC:

 • Potwierdzona produkcja zgodna z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej.
 • Większa konkurencyjności organizacji.
 • Większe zaufanie klientów, kontrahentów i jednostek kontrolujących.
 • Zwiększona wiarygodność organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych.
 • Sprawniejsza organizacja pracy, obsługi i zarządzania.

Dotyczy: właścicieli i zarządców leśnych, instytucje przyrodnicze, leśników, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, dystrybutorów, pośredników, drukarni oraz wydawnictw. Uzyskany certyfikat FSC FM/CoC umożliwia posiadaczowi sprzedaż produktów drzewnych (drewno użytkowe, choinki itp.) i niedrzewnych (żywice, owoce drzew leśnych itp.).

 

ISO 14001:2015 i EMAS System zarządzania środowiskowego
 
Norma PN-EN ISO 14001:2015 jest pomocna w zarządzaniu wpływem na środowisko organizacji, jej wyrobów i usług oraz minimalizowaniu jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Pomaga również efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby na każdym etapie prowadzonej działalności.

Dotyczy: wszystkich organizacji, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne.

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest użytecznym narzędziem tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest to unijny instrument służący do ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Dotyczy: EMAS jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w organizacji:

 • Optymalizuje procesy zwiększając oszczędności energii i materiałów wejściowych.
 • Ogranicza incydenty, których następstwem są koszty ponoszone przez firmę.
 • Redukuje koszty usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Podnosi prestiż firmy na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Poprawa wizerunek przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa i władz lokalnych.
 • Ułatwia dostęp do dofinansowywania działalności przedsiębiorstwa.
 • Ułatwia uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa.

PN-N-18001/ OHSAS System zarządzania BHP
 
System służy do identyfikowania, redukowania i nadzorowania zagrażania związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy. PN-N-18001/ OHSAS kładzie nacisk na zapobieganie i redukowanie liczby wypadków w miejscu pracy oraz wspomaga osiąganie celów operacyjnych w każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branżę.

Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania BHP w organizacji:
 • Zmniejsza liczbę wypadków w miejscu pracy.
 • Redukuje ryzyko obrażeń pracowników.
 • Motywuje i zwiększa satysfakcję pracowników.
 • Bardziej identyfikuje pracowników z organizacją.
 • Zwiększa świadomość związaną z bezpieczeństwem pracy wśród wszystkich pracowników.
 • Redukuje straty spowodowane nieobecnością pracowników i zmniejszoną wydajnością.
 • Redukuje koszty związane z uszkodzeniem mienia.
 • Zmniejsza nakłady na leczenie poszkodowanych pracowników.
 • Zmniejsza wskaźnik absencji chorobowej.
 • Zmniejsza szkody oraz koszty odszkodowań dla pracowników, związanych z wypadkami lub chorobami zawodowymi.
 • Zmniejsza koszty powypadkowe oraz ewentualne koszty grzywien.
 • Redukuje koszty przekwalifikowania pracowników poszkodowanych nie mogących wykonywać poprzednich obowiązków.
 • Prowadzi do ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotyczy: każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branży

 

ISO 50001 System zarządzania energią
 
Norma ISO 50001 określa szczegółowe wymagania dotyczące zarządzania systemem identyfikacji obszarów wysokiego zużycia energii oraz ukierunkowuje na redukcje je w celu zwiększenia efektywności energetycznej organizacji.

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego ISO 50001:

 • Zmniejszenie kosztów energii
 • Zwiększenie wydajności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym
 • Redukuje emisję gazów cieplarnianych
 • Integracja z innymi istniejącymi systemami
 • Dostosowanie do wymagań prawnych


Dotyczy: wszystkich branż, szczególnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu, których dotyczą regulacje i wymogi dotyczące emisji gazów.

 

Proces wdrożenia

 • Wyślij zapytanie ofertowe za pomocą formularza kontaktowego.
 • Skontaktujemy się i poprosimy o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących organizacji.
 • Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.
 • Po zdecydowaniu się na nasze usługi przygotujemy umowę. Po podpisaniu umowy rozpoczniemy współpracy.
 • Pracę zaczynamy od audytu wstępnego (zerowego) szczegółowo określającego obecny stan przedsiębiorstwa.
 • Na podstawie informacji z audytu wstępnego zaczynamy opracowywanie dokumentacji dla Państwa firmy.
 • Przeszkolimy najwyższe kierownictwo, audytorów wewnętrznych oraz pracowników.
 • Zaczniemy stopniowo wdrażanie systemu i integrację dokumentów systemowych.
 • Wspierać będziemy audyty wewnętrzne oraz przegląd zarządzania.
 • Przygotujemy do audytu certyfikującego.
 • Pomożemy wybrać jednostkę certyfikującą.
 • Będziemy do Państwa dyspozycji podczas audytu certyfikującego.
 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload