Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Branża kosmetyczna
 

Branża kosmetyczna

 W branży kosmetycznej i jej pokrewnych wdrażamy i audytujemy poniższe systemy:

 

ISO 22716/ GMP w produkcji kosmetyków

ISO 22716:2009/ GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) opracowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Stanowi zbiór przepisów przeznaczony dla branży kosmetycznej wyznaczający system kontroli wytwarzania, pakowania, kontrolowania, transportowania oraz magazynowania. Stosuje się go w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa wyrobów kosmetycznych. System ten dobrowolnie stosowany podnosi prestiż i zaufania społecznego przedsiębiorstwa.
 
Główne korzyści z wdrożenia GMP:
 • Spełnienie wymagań prawa.
 • Oferowanie produktów zdrowych i bezpiecznych, będących pod ciągłym nadzorem.
 • Wzrost zaufania klientów i kontrahentów.
 • Zmniejszenie częstotliwości kontroli urzędowych.
 • Zmniejszenie ilości reklamacji.
 • Lepszy wizerunek firmy.
 • Wzrost świadomości zdrowotnej personelu.
 • Efektywne gospodarowanie zasobami firmy.

Dotyczy: producentów produktów kosmetycznych, firm magazynujących, transportujących oraz dystrybucyjnych.

 

 

ISO 9001:2015 System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością to narządzie, które pomoże każdemu przedsiębiorstwu podnieść poziom oferowanych usług i wyrobów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu sposobu działania i wykorzystywanych metod wzrośnie efektywność i produktywność organizacji. Dążenie do Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) to zarządzanie organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie celów jakości dotyczących oczekiwań i wymagań całej firmy.
 
Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością:
 • Poprawa skuteczności organizacji pracy, zarządzania i obsługi.
 • Usprawnia system pracy, przez racjonalne i przejrzyste uporządkowanie procesów
 • Polepsza jakość oferowanych usług i wyrobów
 • Jasno określa kompetencje i odpowiedzialności
 • Poprawia komunikację wewnętrzną organizacji
 • Zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych
 • Usprawnia wdrażanie nowych pracowników
 • Zmniejsza straty wynikających z wadliwych wyrobów
 • Wcześniejsze wykrywanie błędów oraz wad na poszczególnych etapach wytwarzania wyrobu i usługi.

Dotyczy: każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branży.

 

 

 

ISO 14001:2015 i EMAS System zarządzania środowiskowego

 

Norma PN-EN ISO 14001:2015 jest pomocna w zarządzaniu wpływem na środowisko organizacji, jej wyrobów i usług oraz minimalizowaniu jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Pomaga również efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby na każdym etapie prowadzonej działalności.
 
Dotyczy: wszystkich organizacji, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne.

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest użytecznym narzędziem tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest to unijny instrument służący do ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

 

Dotyczy: EMAS jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

 

Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w organizacji:
 • Optymalizuje procesy zwiększając oszczędności energii i materiałów wejściowych.
 • Ogranicza incydenty, których następstwem są koszty ponoszone przez firmę.
 • Redukuje koszty usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Podnosi prestiż firmy na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Poprawa wizerunek przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa i władz lokalnych.
 • Ułatwia dostęp do dofinansowywania działalności przedsiębiorstwa.
 • Ułatwia uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa.

 

 

 

PN-N-18001/ OHSAS System zarządzania BHP

 

System służy do identyfikowania, redukowania i nadzorowania zagrażania związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy. PN-N-18001/ OHSAS kładzie nacisk na zapobieganie i redukowanie liczby wypadków w miejscu pracy oraz wspomaga osiąganie celów operacyjnych w każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branżę. 

 

Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania BHP w organizacji:
 • Zmniejsza liczbę wypadków w miejscu pracy.
 • Redukuje ryzyko obrażeń pracowników.
 • Motywuje i zwiększa satysfakcję pracowników.
 • Bardziej identyfikuje pracowników z organizacją.
 • Zwiększa świadomość związaną z bezpieczeństwem pracy wśród wszystkich pracowników.
 • Redukuje straty spowodowane nieobecnością pracowników i zmniejszoną wydajnością.
 • Redukuje koszty związane z uszkodzeniem mienia.
 • Zmniejsza nakłady na leczenie poszkodowanych pracowników.
 • Zmniejsza wskaźnik absencji chorobowej.
 • Zmniejsza szkody oraz koszty odszkodowań dla pracowników, związanych z wypadkami lub chorobami zawodowymi.
 • Zmniejsza koszty powypadkowe oraz ewentualne koszty grzywien.
 • Redukuje koszty przekwalifikowania pracowników poszkodowanych nie mogących wykonywać poprzednich obowiązków.
 • Prowadzi do ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotyczy: każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branży.

 

 

 

ISO 50001 System zarządzania energią

 

Norma ISO 50001 określa szczegółowe wymagania dotyczące zarządzania systemem identyfikacji obszarów wysokiego zużycia energii oraz ukierunkowuje na redukcje je w celu zwiększenia efektywności energetycznej organizacji. 

 

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego ISO 50001:
 • Zmniejszenie kosztów energii.
 • Zwiększenie wydajności energetycznej przedsiębiorstwa.
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym.
 • Redukuje emisję gazów cieplarnianych.
 • Integracja z innymi istniejącymi systemami.
 • Dostosowanie do wymagań prawnych

Dotyczy: wszystkich branż, szczególnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu, których dotyczą regulacje i wymogi dotyczące emisji gazów.

 

 

 

 

Proces wdrożenia

 • Wyślij zapytanie ofertowe za pomocą formularza kontaktowego.
 • Skontaktujemy się i poprosimy o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących organizacji.
 • Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.
 • Po zdecydowaniu się na nasze usługi przygotujemy umowę. Po podpisaniu umowy rozpoczniemy współpracy.
 • Pracę zaczynamy od audytu wstępnego (zerowego) szczegółowo określającego obecny stan przedsiębiorstwa.
 • Na podstawie informacji z audytu wstępnego zaczynamy opracowywanie dokumentacji dla Państwa firmy.
 • Przeszkolimy najwyższe kierownictwo, audytorów wewnętrznych oraz pracowników.
 • Zaczniemy stopniowo wdrażanie systemu i integrację dokumentów systemowych.
 • Wspierać będziemy audyty wewnętrzne oraz przegląd zarządzania.
 • Przygotujemy do audytu certyfikującego.
 • Pomożemy wybrać jednostkę certyfikującą.
 • Będziemy do Państwa dyspozycji podczas audytu certyfikującego.

 

 

 

 

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload