Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Branża spożywcza
 

Branża spożywcza

 W branży spożywczej i jej pokrewnych wdrażamy i audytujemy poniższe systemy:

 

HACCP i GHP/GMP

System stworzony został w celu zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych oraz gwarancji bezpiecznej produkcji żywności. Jest rekomendowany przez Światową organizację zdrowia (WHO) oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej.
 
System wspiera minimalizację zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji, oparty na wielopłaszczyznowej analizie ryzyka. Eliminuje powstanie produktu zagrażającego finalnemu odbiorcy oraz niespełniającego wymagań jakościowych.
 
Opiera się na siedmiu zasadach:
 
Zasada 1: Analiza zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
Zasada 2: Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP)
Zasada 3: Ustalenie wartości krytycznych
Zasada 4: Stworzenie systemu monitorowania
Zasada 5: Określenie działań korygujących
Zasada 6: Ustalenie procedur weryfikacyjnych
Zasada 7: Prowadzenie dokumentacji
 
Główne korzyści z wdrożenia HACCP w organizacji:
 • Spełnienie wymagań prawnych.
 • Zapewnienie bezpiecznego produktu końcowego.
 • Zmniejszenie  wystąpienia zagrożeń w całych łańcuchu żywnościowym.
 • Podnosi zaufanie konsumentów, kontrahentów i jednostek nadzorujących.
 • Optymalizuje procesy.

 

GHP Dobra Praktyka Higieniczna, to działania i warunki, które muszą zostać spełnione na wszystkich etapach produkcji oraz obrotu żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
 
GMP Dobra Praktyka Produkcyjna, to działania, które muszą zostać spełnione, aby produkcja żywności odbywała się zgonie z przeznaczeniem na wszystkich jej etapach.
 
Nie ma GMP bez GHP dlatego też stosuje się zapis GHP/GMP. Swoim obszarem obejmuje lokalizację i otoczenie zakładu, maszyny i urządzenia, procesy mycia i dezynfekcji, zaopatrzenie w wodę, kontrole odpadów, zabezpieczenie przed szkodnikami,  szkolenie personelu, higienę personelu i prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP oraz politykę zaopatrzeniową, magazynową, laboratoryjną, techniczną, technologiczną oraz marketingową.
 
 
Główne korzyści z wdrożenia GHP/GMP:
 • Spełnienie wymagań prawa żywnościowiecznych, będących pod ciągłym nadzorem.
 • Wzrost zaufania klientów i kontrahentów.
 • Zmniejszenie częstotliwości kontroli urzędowych.
 • Zmniejszenie ilości reklamacji.
 • Lepszy wizerunek firmy.
 • Wzrost świadomości zdrowotnej personelu.
 • Efektywne gospodarowanie zasobami firm.

Dotyczy: producentów żywności oraz firmy transportujące, magazynujące i dystrybucyjne, punkty gastronomiczne i cateringowe, restauracje, sklepy spożywcze oraz dostawców surowców branży spożywczej.

 

  

IFS – International Food Standard (Food)

 

System IFS (food) opracowany został przez niemieckich i francuskich detalistów i powstał w odpowiedzi na rosnące wymagania konsumentów. Ma na celu zapewnienie bezpiecznych i powtarzalnych produktów marki własnej. Jest to standard łączący zasady GMP, GHP oraz wymagania systemu HACCP wraz z elementami systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Producenci żywności, którzy dostarczają produkty do niemieckich lub francuskich sieci handlowych muszą spełniać wymagania standardu.
 
 
Kategorie produktów IFS FOOD:
 1. Czerwone i białe mięso, drób i produkty z nich wytworzone
 2. Ryby i produkty z nich wytworzone
 3. Jaja i produkty z nich wytworzone
 4. Produkty mleczarskie
 5. Owoce i warzywa
 6. Produkty zbożowe, płatki, przemysłowe piekarnie i makaroniarnie, słodycze i przekąski
 7. Produkty złożone
 8. Napoje
 9. Oleje i tłuszcze
 10. Suche produkty, inne składniki i suplementy
 11. Żywność dla zwierząt

 

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego Standardu IFS:
 • Spełnione wymagania prawne UE w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Zoptymalizowane procesy, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości.
 • Większe zaufanie klientów względem organizacji.
 • Większe zaufanie kontrahentów, dostawców i jednostek kontrolujących.
 • Zwiększona wiarygodność organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych.
 • Sprawniejsza organizacja pracy, obsługi i zarządzania.
 • Wyższa i powtarzalna wysoka jakość oferowanych wyrobów.
 • Lepsza komunikacja wewnątrz organizacji.
 • Niższe straty wynikające z produkcji wyrobów niezgodnych.
 • Otwarta droga do współpracy z sieciami handlowymi.
 • Zmniejszone ryzyko odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom.

 

Dotyczy: producentów żywności (wyłączając produkcję pierwotną) i firm pakujących produkty spożywcze, którzy eksportują swoje produkty do krajów UE. 

Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard IFS jako kryterium doboru swoich dostawców. 

 

Kto wymaga wdrożenia i certyfikatu systemu IFS ?

Niemieckie sieci handlowe np.: Metro AG, Lidl, Kufland, REWE, Edeka, Aldi, Tengelmann, AVA, Globus, Markant, Spar. 

Francuskie sieci handlowe np.: Carrefour, System U, Monoprix, Auchan, Geant, Real, Intermarche.. 

Szwajcarskie i włoskie sieci handlowe np.: COOP, Migros. 

 

 

BRC - British Retail Consortium (Food)

Standard BRC jest międzynarodowym standardem żywności opracowanym przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium). Łączy wymagania zawarte w: ISO 9001, HACCP, GMP i GHP i definiuje jednocześnie szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione i udokumentowane, aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu końcowego. 

 KATEGORIE PRODUKTÓW wg BRC v7 Food:

 1. Surowe mięso czerwone
 2. Surowy drób
 3. Surowe produkty przygotowane
 4. Produkty i przetwory z surowych ryb
 5. Owoce, warzywa i orzechy
 6. Przygotowane warzywa, owoce i orzechy
 7. Nabiał, jaja w płynie
 8. Produkty z gotowanego mięsa/ produkty rybne
 9. Mięso i ryby peklowane na surowo i/lub fermentowane
 10. Dania gotowe i kanapki, desery gotowe do spożycia
 11. Produkty o niskiej/ wysokiej kwasowości w puszkach/ opakowaniach szklanych
 12. Napoje
 13. Napoje alkoholowe i produkty fermentowane/ warzone
 14. Pieczywo
 15. Żywność i składniki suche
 16. Słodycze
 17. Ziarna zbóż i przekąski
 18. Oleje i tłuszcze

 

Główne korzyści ynikające z posiadania wdrożonego Standardu BRC:
 • Spełnione wymagania prawne UE w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Zoptymalizowane procesy, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości.
 • Większe zaufanie klientów względem organizacji.
 • Większe zaufanie kontrahentów, dostawców i jednostek kontrolujących.
 • Zwiększona wiarygodność organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych.
 • Sprawniejsza organizacja pracy, obsługi i zarządzania.
 • Wyższa i powtarzalna wysoka jakość oferowanych wyrobów.
 • Lepsza komunikacja wewnątrz organizacji.
 • Niższe straty wynikające z produkcji wyrobów niezgodnych.
 • Otwarta droga do współpracy z sieciami handlowymi.
 • Zmniejszone ryzyko odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom.

 

Dotyczy: wszystkich przedsiębiorstw z branży spożywczej i ustanawia wymogi dla producentów żywności przetworzonej, produktów podstawowych dostarczanych jako markowe produkty detaliczne, markowych produktów spożywczych lub żywności i składników produktów dla gastronomii, cateringu i produkujących żywność. 

 

Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard BRC jako kryterium doboru swoich dostawców. 

 

Kto wymaga wdrożenia i certyfikatu systemu BRC ?

Głównie brytyjskie sieci handlowe m.in.: Tesco, Marks and Spencer, Sainsbury’s, Somerfield, ASDA, Waitrose, Morrisons. 

 

 

TFMS (Tesco Food Manufacturing Standard -  Standard Produkcji Żywności Tesco)

 

Standard bezpieczeństwa żywności, podobny do IFS i BRC. 

TFMS to szereg określonych wymagań do których dostawcy muszą się dostosować, w porównaniu z BRC Standard Produkcji Żywności TESCO uszczegóławia wiele elementów m.in. politykę alergenową oraz poszerza wymagania m.in. o zasady etyczne odnośnie pracowników. 

Standard TFMS to na dzień dzisiejszy jeden z najbardziej wymagających standardów bezpieczeństwa żywności na świecie.

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego Standardu TFMS:
 • Spełnione wymagania prawne UE w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Zoptymalizowane procesy, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości.
 • Większe zaufanie klientów względem organizacji.
 • Większe zaufanie kontrahentów, dostawców i jednostek kontrolujących.
 • Zwiększona wiarygodność organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych.
 • Sprawniejsza organizacja pracy, obsługi i zarządzania.
 • Wyższa i powtarzalna wysoka jakość oferowanych wyrobów.
 • Lepsza komunikacja wewnątrz organizacji.
 • Niższe straty wynikające z produkcji wyrobów niezgodnych.
 • Otwarta droga do współpracy z Tesco.
 • Zmniejszone ryzyko odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom.

Dotyczy: wszystkich poddostawców, dostawców marki własnej Tesco oraz firm zajmujących się pakowaniem produktów spożywczych. 

 

 

Global GAP Standard Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności dla Pierwotnej Produkcji Rolnej

 

GAP jest to standard mający na celu zapewnić bezpieczeństwo warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej. Ustala zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i nawożenia, kładzie duży nacisk na identyfikowalność produktów i higienę zbioru, ograniczania negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko itp. 

 

Główne korzyści z wdrożenia GlobalGAP:
 • Produkt wysokiej jakości produktu, zdrowy i bezpieczny.
 • Spełnione wymogi międzynarodowych standardów.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy.
 • Obniżone koszty spowodowane optymalizacją procesów produkcji.
 • Zwiększona wydajności zużycia surowców naturalnych.
 • Zmniejszona ilość zużytych środków ochrony roślin.
 • Zmniejszony szkodliwy wpływ na środowisko przez stosowanie różnego rodzaju nawożenie oraz techniki uprawy.

Dotyczy: producentów pierwotnych, głównie z branży owoców i warzyw. 

 

ISO 22000/ FSSC 22000 System zarzadzania bezpieczeństwem żywności

System zarządzania bezpieczeństwem żywności zawiera zbór wymagań dla wszystkich organizacji biorących udział pośredni lub bezpośredni w łańcuchu żywnościowym, skupia się na komunikacji w łańcuchu dostaw oraz na GHP/GMP i planie HACCP. 

KODY KATEGORII W FSSC 22000:

A - chów i hodowla zwierząt
C - żywność pochodzenia zwierzęcego
D - żywność pochodzenia roślinnego
E - produkty trwałe w temperaturze otoczenia
F - produkcja pasz
L - składniki funkcjonalne, gazy techniczne
M - materiały i opakowania do kontaktu z żywnością

 

Korzyści, jakie przynosi organizacji wdrożenie systemu ISO 22000/ FSSC 22000:
 • Wdrożona efektywna komunikacja pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego.
 • Usystematyzowane działania związane z produkcją bezpiecznej żywności.
 • Podwyższone bezpieczeństwo żywności.
 • Lepsza komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Ograniczone ryzyko związane ze zwrotami oraz odpowiedzialnością prawną za wyroby.
 • Większe zaufanie kontrahentów, klientów, partnerów handlowych i jednostek kontrolujących.
 • Mniejsze koszty związanych z tzw. złym wyrobem, oraz reklamacjami.
 • Wykazanie zgodności z unijnym i polskim prawem żywnościowym.
 • Polepsza pozycję na rynku, poprawia reputację, markę i wizerunek firmy.
 • Zwiększenie wydajności pracy poprzez wyznaczenie pracownikom ich zadań i odpowiedzialności.

Dotyczy: producentów żywności, dodatków do żywności i pasz, firm świadczących usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowi, przedsiębiorstw transportowych i dystrybucyjnych, producentów opakowań, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością, firm świadczących usługi porządkowe, dostawców i producentów środków do mycia i higieny oraz dostawców wyposażenia. 

 

 

ISO 9001:2015 System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością to narządzie, które pomoże każdemu przedsiębiorstwu podnieść poziom oferowanych usług i wyrobów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu sposobu działania i wykorzystywanych metod wzrośnie efektywność i produktywność organizacji. Dążenie do Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) to zarządzanie organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie celów jakości dotyczących oczekiwań i wymagań całej firmy. 

Główne korzyści z wdrożenia GlobalGAP:
 • Produkt wysokiej jakości produktu, zdrowy i bezpieczny.
 • Spełnione wymogi międzynarodowych standardów.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy.
 • Obniżone koszty spowodowane optymalizacją procesów produkcji.
 • Zwiększona wydajności zużycia surowców naturalnych.
 • Zmniejszona ilość zużytych środków ochrony roślin.
 • Zmniejszony szkodliwy wpływ na środowisko przez stosowanie różnego rodzaju nawożenie oraz techniki uprawy.

Dotyczy: producentów pierwotnych, głównie z branży owoców i warzyw. 

 

 

 

 

 

Proces wdrożenia

 • Wyślij zapytanie ofertowe za pomocą formularza kontaktowego.
 • Skontaktujemy się i poprosimy o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących organizacji.
 • Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.
 • Po zdecydowaniu się na nasze usługi przygotujemy umowę. Po podpisaniu umowy rozpoczniemy współpracy.
 • Pracę zaczynamy od audytu wstępnego (zerowego) szczegółowo określającego obecny stan przedsiębiorstwa.
 • Na podstawie informacji z audytu wstępnego zaczynamy opracowywanie dokumentacji dla Państwa firmy.
 • Przeszkolimy najwyższe kierownictwo, audytorów wewnętrznych oraz pracowników.
 • Zaczniemy stopniowo wdrażanie systemu i integrację dokumentów systemowych.
 • Wspierać będziemy audyty wewnętrzne oraz przegląd zarządzania.
 • Przygotujemy do audytu certyfikującego.
 • Pomożemy wybrać jednostkę certyfikującą.
 • Będziemy do Państwa dyspozycji podczas audytu certyfikującego.

 

 

 

 

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload