Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe nr 1057866 dotyczące dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

 
Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny"

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożone oferty. Wyniki postępowania ofertowego - w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Bazie Konkurencyjności.
 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny" - plik pdf.

 

Współpraca

 

 

Akredytacje i certyfikaty
 

Kompetencje i profesjonalizm firmy J.S. Hamilton Poland S.A. zostały potwierdzone przez uprawnione jednostki certyfikujące na zgodność z poniższymi normami i wymaganiami:

 

AKREDYTACJA PCA LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON POLAND S.A. WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (NR AKREDYTACJI AB 079)

 

CERTYFIKAT AB 079

Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. uzyskało certyfikat akredytacji nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji już w 1996 roku jako jedno z pierwszych w Polsce laboratoriów
badających żywność, paliwa i nawozy sztuczne. Certyfikat ten potwierdził, iż kompetencje techniczne oraz system zarządzania laboratorium, gwarantujące bezstronność, niezależność oraz jakość świadczonych usług spełniają wymagania systemu zapewnienia jakości. W lutym 2003 laboratorium uzyskało w miejsce certyfikatu PCBC certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

ZAKRES AKREDYTACJI AB 079 » zobacz

 

AKREDYTACJA PCA LABORATORIUM BADAWCZEGO J.S. HAMILTON MAZOWSZE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (NR AKREDYTACJI AB 404)

AB 404

 

Laboratorium mikrobiologiczne w Makowie Mazowieckim zostało akredytowane w 2002 roku w zakresie badań mleka surowego, uzyskując tym samym Certyfikat Akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji o numerze AB 404. Po przystąpieniu do grupy laboratoriów J.S. Hamilton Poland S.A., w 2010 po pozytywnym audycie znacznie została rozszerzona akredytacja o badania żywności oraz kosmetyków. W 2012 nastąpiło ponowne rozszerzenie akredytacji o badania monitoringu kontrolnego wody do spożycia. W załączniku aktualny zakres certyfikacji z 29.06.2016

ZAKRES AKREDYTACJI AB 404 » zobacz

 

AKREDYTACJA PCA JEDNOSTKI KONTROLUJACEJ WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17020:2000 (NR AKREDYTACJI AK 011)

CERTYFIKAT AK 011
W 2005 jako jednostka kontrolująca Typu A firma J.S. Hamilton Poland S.A. została akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą EN ISO/17020:2004 (poprzednio EN 45004). Uzyskana akredytacja potwierdziła spełnienie najwyższych standardów działania w pełni profesjonalnej i niezależnej firmy kontrolnej i stawia J.S. Hamilton Poland S.A. w szeregu niewielu organizacji w Polsce, posiadającej ten zaszczytny tytuł.

ZAKRES AKREDYTACJI AK 011 » zobacz

 

 

 

CERTYFIKAT GMP
 
Podstawowym celem produkcji farmaceutycznej jest wytworzenie bezpiecznego produktu gotowego.
Dobra praktyka wytwarzania gwarantuje, że wszystkie etapy wytwarzania, w tym kontrola jakości, muszą być zgodne z ustalonymi wymaganiami jakościowymi.
Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. uzyskało certyfikat GMP nadany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny już w 2010 roku. Certyfikat ten jest potwierdzeniem wdrożenia i przestrzegani Dobrej Praktyki wytwarzania (GMP), która gwarantuje, iż w Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A. badania wykonywane są z zastosowaniem uznanych powszechnie norm, standardów i procedur badawczych.
 

 CERTYFIKAT  » zobacz

 

 

CERTYFIKAT AKREDYTACJI OIB

CERTYFIKAT AKREDYTACJI OIB 

Do prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa przez jednostki badawcze niezbędne jest posiadanie akredytacji OiB, do czego zobowiązuje ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które ponadto precyzują przebieg wymaganych procesów.
 
Od dnia 20.10.2016 LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND S.A. posiada akredytację w zakresie OiB nadaną decyzją Ministra Obrony Narodowej. Akredytacja nadana przez MON jest uznaniem kompetencji Laboratorium JSHP SA do prowadzenia działalności badawczej związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych
 
Zakres akredytacji obejmuje badanie żywności, która jest sklasyfikowana zgodnie z „Rozporządzeniem MON z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. (Dz. U. z 2013 r., poz. 136)” jako grupa 15: Środki zaopatrzenia żywnościowego. Do grupy tej zalicza się m.in. konserwy mięsne, konserwy drobiowe, konserwy warzywno-mięsne, konserwy mięsno-tłuszczowe, zupy zagęszczone, indywidualne i grupowe racje żywnościowe.

  

 

 Zakres certyfikacji  » zobacz

 

 

CERTYFIKAT GTAS W ZAKRESIE FUMIGACJI

CERTYFIKAT GTAS W ZAKRESIE FUMIGACJI

 

CERTYFIKAT  » zobacz

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload