Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Formy obsługi prawnej
 

Formy obsługi prawnej

 

1. OPINIE I ANALIZY PRAWNE
 
Jeśli zaistniała konieczność doraźnej pomocy prawnej w skomplikowanej kwestii prawa żywnościowego, często opinia prawna jest niezastąpionym rozwiązaniem.Opinia przygotowan przez doradzcę i prawnika utwierdzi Państwa w stosowanym rozwiązaniu lub ustrzeże Państwa przed błędnymi i kosztownymi decyzjami. Często także będzie stanowiła mocny argument w sporze z organami urzędowej kontroli żywności.
Opracowujemy opinie prawne we wszystkich zagadnieniach z zakresu prawa żywnościowego i związanych z nimi problemami prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego i pokrewnych. Zakres opinii uzależniamy od potrzeb Klienta i wymagań zagadnienia. Rozumiemy, że często opinia potrzebna jest w trybie pilnym – możecie Państwo liczyć na naszą dużą elastyczność i szybkość działania.
Przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne wprowadzenia nowych produktów żywnościowych na rynek krajowy, jak i na rynki Unii Europejskiej i pozostałych krajów. W tym celu budujemy sieć kancelarii współpracujących z nami w innych krajach, tak by analiza prawna odbyła się możliwie szybko, a także z uwzględnieniem okoliczności i warunków pozaprawnych, wpływających na powodzenie przedsięwzięcia.
 
 
2. STAŁA OPIEKA PRAWNA
 
Rozumiemy, że Państwa głównym celem jest rozwijanie firmy, udoskonalanie produktów, zmagania z konkurencją i szukanie nowych rynków zbytu. To Państwa wyzwania. Naszym jest to, by te cele mogły być realizowane w bezpiecznym otoczeniu prawnym. Jesteśmy zawsze obok, doradzamy i wskazujemy zagrożenia.
 
W ramach stałej opieki prawnej oferujemy:
 • nadzór nad przestrzeganiem prawa żywnościowego w Państwa firmie;
 • opinie prawne, konsultacje, doradztwo;
 • audyt wdrożenia wymogów prawa żywnościowego;
 • opiniowanie oznakowania, reklamy i prezentacji środków spożywczych pod kątem zgodności z prawem żywnościowym (w tym zwłaszcza użycie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych);
 • udział w tworzeniu kampanii reklamowych Państwa produktów, tak by spełniały wymogi prawa żywnościowego;
 • nadzór nad relacjami Państwa firmy z kontrahentami (producentami, przetwórcami, dystrybucją);
 • zabezpieczenie prawne i medialne wizerunku Państwa firmy w mediach;
 • reprezentowanie Państwa w sytuacjach sporów z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (IJHARS), Inspekcją Handlową (IH), Inspekcją Sanitarną (IS), Inspekcją Weterynaryjną (IW) i innymi;
 • reprezentowanie Państwa przed prokuraturą RP;
 • reprezentowanie Państwa w sporach sądowych z organami urzędowej kontroli żywności;
 • cykliczne szkolenia pracowników Państwa firmy z zasad i wymogów prawa żywnościowego;
 • aktualizację wiedzy Państwa pracowników poprzez periodyczne publikacje i biuletyny.

 

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload