Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

BUCE
 

BUCE

Dnia 14.09.2011r. firma J.S. Hamilton Poland S.A. Sp. z o.o. została akredytowana przy „Białoruskiej Uniwersalnej Giełdzie Towarowej” jako pierwsza, niezależna firma rzeczoznawczo-kontrolna.

Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 2005 r. organizując pierwsze aukcje sprzedaży drewna. Giełda powstała w celu poprawy mechanizmu regulacji rządowych w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego oraz w rozwoju rynku hurtowego. Obecnie Giełda posiada cztery sekcje: drewna, metali, towarów rolnych oraz wyrobów przemysłowych i konsumpcyjnych. Wszystkie transakcje w eksporcie i imporcie tych towarów zawierane są za pośrednictwem Giełdy.


Główne cele działalności Uniwersalnej Giełdy Towarowej

  • Wsparcie w rozwoju zorganizowanego rynku towarów
  • Wzrost efektywności białoruskiego eksportu
  • Uproszczenie w nawiązywaniu kontaktów między kupującymi a sprzedającymi
  • Zapewnienie transparentnego mechanizmu handlu towarami giełdowymi

Usługi Uniwersalnej Giełdy Towarowej obejmują:

  • Organizację i prowadzenie sesji/aukcji giełdowych
  • Rejestrację transakcji zawartych na Giełdzie
  • W miarę potrzeb - organizację kontroli jakości towarów będących przedmiotem obrotu Giełdy
  • Ocenę popytu i podaży towarów
  • Ofertowanie
  • Ocenę czynników wpływających na dynamikę rynku.

Nową usługą oferowaną przez Giełdę jest logistyka, umożliwiająca uczestnikom Giełdy wykorzystanie rozwiązań związanych z transportem, magazynowaniem i kontrolą towarów.

Więcej informacji na stronie www.butb.by.

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload