Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Aktualności

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1033971 pt.: "System wody demineralizowanej"

Szanowni Państwo

 

Dziękujemy za złożone oferty. Wyniki postępowania ofertowego - w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Bazie Konkurencyjności.

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1033971 pt.: "System wody demineralizowanej" - plik pdf.

 
 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY SYSTEMU WODY DEMINERALIZOWANEJ

Zapraszamy do złożenia Ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym: DOSTAWY SYSTEMU WODY DEMINERALIZOWANEJ

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni
 
 
Oficjalne zapytanie dostępne jest na stronie: Baza konkurencyjnosci Fundusze Europejskie
 

 

 

Współpraca

 

 

Kontrole techniczne i nadzór nad terminowością
 

Kontrole techniczne i nadzór nad terminowością

 

 

LOGOJSHQS

 

J.S. Hamilton Poland S.A. poprzez dedykowaną firmę J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi zarówno w Polsce jak i całej Europie oraz w innych krajach świata, w zakresie odbiorów technicznych i nadzoru nad jakością oraz terminowością produkcji i wysyłek maszyn, urządzeń i materiałów inwestycyjnych. Nasze usługi mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do różnorodnych maszyn i urządzeń technicznych związanych głównie z poszukiwaniem, wydobywaniem i przeróbką ropy naftowej, energetyką i przemysłem chemicznym.
Nasze usługi skierowane są zarówno do inwestorów jak i firm kontraktujących budowę lub modernizację obiektów przemysłowych takich jak: rafinerie, elektrownie i elektrociepłownie, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, rurociągi paliw i gazu itp.

Audyty producentów

J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. przeprowadza audyty zakładów produkcyjnych na zlecenie klientów, którzy biorą je  pod uwagę jako potencjalnych dostawców/poddostawców. Mają one na celu ocenę:
  • organizacji produkcji
  • poziomu uzyskiwanej jakości wyrobów poprzez analizę zakładowego systemu jakości,
  • wyposażenia producenta w maszyny i urządzenia pod kątem nowoczesności i jakości produkcji,
  • poziomu kwalifikacji i doświadczenia załogi,
  • zdolności zakładu do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań kontraktowych.

Kontrola w trakcie produkcji

Ten typ inspekcji jest wykonywany podczas procesu produkcji celem zapewnienia, że wymagania klienta są w pełni osiągane przez producenta poprzez weryfikację kontroli statystycznej wytwórcy i badania wyrywkowe wyrobu na poszczególnych etapach jego wytwarzania. W przypadkach długoterminowego procesu produkcji odpowiedzialnych urządzeń przemysłowych, jak np. kotły lub zbiorniki ciśnieniowe, kontrola ma charakter stałego nadzoru inspektora w zakładzie produkcyjnym.

Próby i badania maszyn i urządzeń w obecności inspektora

Badania i testy gotowych maszyn i urządzeń są przeprowadzane u producenta celem potwierdzenia spełnienia przez nie parametrów określonych w kontrakcie. Zakres tych badań określa plan jakości, a niezależny inspektor J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. reprezentuje w nich klienta. Badania i testy są przeprowadzane w jego obecności celem potwierdzenia prawidłowości zastosowanych procedur i aparatury pomiarowo-kontrolnej, jak również gwarantują pełną obiektywność wyników. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości klient jest natychmiast powiadamiany o zaistniałej sytuacji i może wszcząć stosowne kroki zaradcze przed wysyłką towaru z zakładu.

Inspekcja kompletności, pakowania i oznakowania

Celem tej kontroli jest zapewnienie, że:
  • wysyłka jest kompletna w oparciu o weryfikację dokumentów wysyłkowych i stan faktyczny,
  • opakowanie jest zgodne z wymaganiami kontraktowymi, stosowne do przewidzianego rodzaju transportu i magazynowania w kraju odbiorcy,
  • oznakowanie towaru i opakowania jest kompletne, wyraźne i zgodne z instrukcjami klienta.

Expediting czyli nadzór nad terminowością produkcji

Celem expeditingu jest usunięcie przeszkód w osiągnięciu planowanego terminu produkcji i konsekwentnie - wysyłek wyrobów przez dostawcę. W tym celu inspektorzy J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. wizytują producentów (a czasami również ich poddostawców), by przeprowadzać analizy harmonogramów produkcji i dostaw na wszystkich etapach projektowania, produkcji i wysyłek maszyn, urządzeń lub innych wyrobów przemysłowych. Klienci są informowani na bieżąco o postępie prac, ewentualnych opóźnieniach jak również proponowanych środkach zaradczych.

Usługi nadzoru jakościowego na placach budowy

J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. świadczy usługi nadzoru nad montażem maszyn i urządzeń na budowach kompletnych obiektów przemysłowych w imieniu inwestora lub generalnego wykonawcy, uczestnicząc również w ich ostatecznych odbiorach w imieniu klientów.

Nasi inspektorzy

J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. posiada kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych inspektorów – inżynierów z uprawnieniami w poszczególnych dyscyplinach techniki z biegłą znajomością języków obcych. Są to zarówno pracownicy etatowi jak i współpracujący z nami na zlecenie, tak w kraju, jak i za granicą. Dysponujemy między innymi grupą inżynierów spawalników posiadających kwalifikacje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) lub Międzynarodowego Inspektora Spawalnika (IWI).

Referencje

Od pietnastu lat J.S. Hamilton Quality Services Sp. z o.o. uczestniczył w szeregu międzynarodowych projektów technicznych, działając w imieniu czołowych światowych firm inżynierskich i operatorów takich jak: TECHNIP, SAIPEM, TECNIMONT, ALSTOM, AKER SOLUTIONS, GE OIL & GAS, AMEC, HYUNDAI, DAELIM, CHEVRON, EXXON, BP, IMPEX, McDERMOTT itd.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji wyślij zapytanie na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZOBACZ TAKŻE

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload