JS HAMILTON

FARMACEITISKĀ TESTĒŠANA
 

Medicīnas produkti un izejmateriāli

 

 

J.S. Hamilton laboratorijas piedāvā plašu produktu un izejmateriālu testēšanas parametru klāstu vietējiem un ārzemju farmaceitisko preču ražotājiem un izplatītājiem.

Kā privāts un no industrijas neatkarīgs uzņēmums mēs esam līderi Polijas tirgū šajā sfērā.

Mūsu piedāvājums ietver gan regulāras testēšanas procedūras ražotāju kvalitātes kontrolei, gan arī analītiskos pakalpojumus attīstībai, pielietošanai un apstiprināšanai, tai skaitā analītisko metožu piemērošanai klientu vajadzībām.

Mēs piedāvājam izejmateriālu, palīgvielu, aktīvo sastāvdaļu, iepakojuma, starpproduktu un gatavo produktu analītiskos pakalpojumus. Lai apmierinātu klientu vajadzības, mēs pastāvīgi uzlabojam savus pakalpojumus, pielietojot jaunas analītiskās metodes, kas atbilst farmakopejai un ICH.

Veselībai draudzīgā uztura bagātinātāju loma ir nesen radījusi strauju to patērēšanas pieaugumu visā pasaulē. Līdz ar augošo pieprasījumu pēc uztura bagātinātāju testēšanas, mēs esam radījuši īpašas analītiskās uztura bagātinātāju pārbaudes visos to ražošanas, apstiprināšanas un kvalitātes kontroles izpētes posmos.

 

Akreditācijas un apstiprinājumi

J.S.Hamilton laboratorijas ir ar pieredi augsto tehnoloģiju pētījumu jomā un ar prasmīgiem darbiniekiem, kuru rīcībā ir augsti attīstītas testēšanas metodes un analītiskais aprīkojums.
Tomēr farmaceitisko produktu testēšana nebūtu iespējama bez akreditācijas un apstiprinājumiem. Šobrīd laboratorijas ir ieguvušas šādus akreditācijas sertifikātus un apstiprinājumus:  

Atļauja medikamentu kvalitātes kontroles testēšanai (fizikālajai un ķīmiskajai), ko izdevusi Galvenā Farmaceitiskā Inspekcija (Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)) Varšavā, Polijā.

Polijas Akreditācijas centra (Polskie Centrum Akredytacji (PCA)) akreditācija atbilstībai PN-EN ISO/IEC 17025 starptautisko standartu prasībām (Sertifikāts nr. AB 079).
Mūsu lielāko klientu apstiprinājums saskaņā ar viņu individuālajām kvalitātes procedūrām.

 

Konfidencialitāte

Gan mūsu iekšējās norises, gan parakstītie līgumi ar mūsu klientiem nodrošina pilnīgu  testu rezultātu un visu mūsu saziņas laikā notikušās datu apmaiņas konfidencialitāti. Mēs apzināmies konfidencialitātes nozīmi farmācijas industrijā.


Mūsu testēšanas un analītiskais aprīkojums tiek pastāvīgi atjaunots un pilnveidots, lai atbilstu mūsu klientu prasībām. Patlaban mēs izmantojam šādu aprīkojumu:
 • HPLC ar UV-VIS (PDA), RI, FLD, ELSD noteikšanu
 • UPLC  ar UV-VIS (PDA) un FLD noteikšanu
 • GPC
 • GC ar FID, ECD, NPD, PFPD, TCD, MS un MS-MS noteikšanu
 • Tvaika fāze un P&T GC
 • ICP-OES un ICP-MS spektrometrs
 • UV-VIS spektrometrs
 • FT-IR spektrometrs
 • CV-AAS dzīvsudraba analizators
 • Šķīdināšana vanna
 • Sabrukšanas laika testēšanas vanna
 • Stabilitātes kamera stabilitātes pārbaudēm šādos apstākļos: 25oC/60%  RH,
 • 30oC/65% RH un 40oC/75% RH, kas tiek kontrolēti un uzraudzīti 24 stundas

 

Piedāvājums

Attīstība un apstiprināšana

Mūsu pakalpojumi ietver izejmateriālu, iepakojumu, aktīvo sastāvdaļu un gatavo produktu attīstīšanu un apstiprināšanu, izmantojot hromatogrāfiju, spektroskopiju, elektroķīmijas un elementu analīzes, un iekļauj:

 • Ķīmisko vielu noteikšanu
 • Sastāva noteikšanu
 • Tīrības testēšanu
 • Šķīdinātāju atlikumus (OVI)
 • Smago metālu testēšanu
 • Šķīšanas profilu
 • Sadalīšanās testēšanu
 • Stabilitātes pārbaudes
 • Attīrīšanas apstiprināšanu, tai skaitā aktīvo sastāvdaļu un atlikušo konservantu pēdas

 

Analītisko metožu pielietošana:
 • Analītisko metožu optimizācija
 • Metožu tālāknodošana

 

Kvalitātes kontrole
 • Testēšana pēc SOP
 • Pētījumu rezultātu sertificēšana
 • Izejmateriālu testēšana atbilstoši EP, FP un USP

 

Regulārās analīzes pēc ISO standartiem, Farmakopejas un iekšējām uzņēmuma metodēm

 

 

 


 

Hamilton On-Line


News

 

HAMILTON paplašināšanas Centrālas un Austrum Eiropas valstīs

Mēs esam priecīgi paziņot par mūsu divu jaunu testēšanas laboratoriju akreditāciju saskaņā ar ISO / IEC 17025 standartu. Kopš 2015. gada 16. decembra laboratorija J.S. Hamilton Baltic SIA Rīgā (Latvija), var lepoties ar saņemtu LATAK (Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs) akreditācijas apliecību.

Savukārt 2015. gada 23. decembrī laboratorijas akreditācija tika piešķirta J.S. Hamilton Romania SRL Bukarestē (Rumānija), ko izsniedza akreditācijas institūcija RENAR (Rumānijas akreditācijas Asociācija).
Abas laboratorijas piedāvā plašu analītisku pakalpojumu klāstu pārtikas, dzīvnieku barības un kosmētikas nozarēs, kā arī FCM ražotājiem.
Hamilton ir arī gandarīts paziņot par Labo Sano d.o.o. laboratorijas iegādi, kas atrodas Zadara, Horvātijā. Labo Sano ir laboratorija, kas akreditēta saskaņā ar ISO / IEC 17025 standartu un veic analītisku testēšanu pārtikas un barības, kosmētikas un vides paraugiem.
Gan Labo Sano iegāde, gan laboratoriju akreditācija Latvijā un Rumānijā, notiek saskaņā ar Hamilton attīstības stratēģiju paplašinot savu ietekmi Centrālas un Austrum Eiropas valstīs.
 

 

 

 

Hamilton International Latvia