JS HAMILTON

IEPAKOJUMU UN NEPĀRTIKAS PRODUKTU TESTĒŠANA
 

Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku

J.S. Hamilton laboratorijas sniedz plašu pakalpojumu klāstu, kas paredzēts pārtikas iepakojumam rūpniecībā:

 • Atbilstības apstiprināšana
 • Kopēja migrācija (OML)
 • Sensora vērtēšana
 • Īpatnējā migrācija (SML)
 • Mikrobioloģiska testēšana
 • Smagie metāli: Pb, Cd, Hg, Cr

Pārtikas un iepakojuma materiālu saskares rezultātā iespējama nevēlamu vielu migrācija no iepakojuma uz pārtikas produktiem. Eiropas likumdošana pasargā patērētāju veselību, aizliedzot tādu materiālu un druku izmantošanu pārtikas iepakošanai, kuru sastāvdaļas var migrēt pārtikas produktos. Tas attiecas gan uz vielām, kas skar tieši cilvēka veselību, gan arī vielām, kas rada ievērojamas izmaiņas pārtikas produktos, pasliktinot to organoleptiskās īpašības.

 

Kopējā migrācija (OML)

Kopējas migrācijas analīze nosaka visu vielu kopējo daudzumu, kas standarta test apstakļos (laiks, temperatūra) nonāk pārtikā vai pārtikas aizstājējā no iepakojuma materiāla.

J.S Hamilton analītiskais piedāvājums ietver kopējās migrācijas testus ar visu veidu pārtikas aizstājējiem: 

 • destilēts ūdens;
 • 3% etiķskābe;
 • 10%, 20%, 50%, 95% etanols;
 • augu eļļa;
 • izooktāns;
 • poly (2,6-diphenyl-p-phenylene oxide (MPPO vai Tenax ®)/ 2,6-Difenil-p-fenilēnoksīda polimērs

Šīs akreditētās metodes saskaņā ar PN-EN 1186 tiek piemērotas vispārējām migrāciju pārbaudēm.

Sensora vērtēšana

Iepakojuma materiāls un gatavais iepakojums tiek sensori novērtēts, pārbaudot pārtikas garšu un smaržu tiešā kontakta apstākļos. Šim nolūkam tiek izmantota akreditētā multiaprakstošā metode, kuras apraksts ir DIN 10.955 un PN-EN 1230-1; PN-EN 1230-2.

Īpatnējā migrācija (SML)

Īpatnējā migrācija – īpatnējās migrācijas noteikšanas risinājums/veids testa apstākļos ļauj noteikt vielu atlieku saturu, izmantojot dažādus pārtikas aizstājējus. Šīs analīzes tiek veiktas, izmantojot gāzu hromatogrāfijas  un šķidruma hromatogrāfijas metodi, masspektrometriju un citus.

Mikrobioloģiska testēšana

Akreditēta analīze iepakojuma mikrobioloģiskās tīrības, piemēram, E. coli, Enterobacteriaceae, Salmonella, pelējuma un daudzu citu organismu klātbūtnes noteikšanai pēc klienta pieprasījuma.

Smago metālu noteikšana Pb, Cd, Hg, Cr

Smago metālu noteikšana tiek veikta saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK prasībām (iepakojuma ražotājiem ir jāsamazina/noteikts samazināt smago metālu saturu savos produktos).

Citas analīzes

 • Primāro aromātisko amīnu migrācija
 • Ftalātu saturs
 • Rezistence pret sviedriem un siekalām
 • Gaistošu organisku savienojumu (VOC) analīze (1-metoksi-2-propanols, acetons, cikloheksāns, etilspirts, metiletilketons, etilacetāts, toluols un citi)
 • Bērniem neatveramas aizdares tests (CRC) saskaņā ar EN ISO 8317:2006
 • Peroksīdu saturs

 

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, rakstiet mums: riga@hamilton.com.pl.


 

Hamilton On-Line


News

 

HAMILTON paplašināšanas Centrālas un Austrum Eiropas valstīs

Mēs esam priecīgi paziņot par mūsu divu jaunu testēšanas laboratoriju akreditāciju saskaņā ar ISO / IEC 17025 standartu. Kopš 2015. gada 16. decembra laboratorija J.S. Hamilton Baltic SIA Rīgā (Latvija), var lepoties ar saņemtu LATAK (Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs) akreditācijas apliecību.

Savukārt 2015. gada 23. decembrī laboratorijas akreditācija tika piešķirta J.S. Hamilton Romania SRL Bukarestē (Rumānija), ko izsniedza akreditācijas institūcija RENAR (Rumānijas akreditācijas Asociācija).
Abas laboratorijas piedāvā plašu analītisku pakalpojumu klāstu pārtikas, dzīvnieku barības un kosmētikas nozarēs, kā arī FCM ražotājiem.
Hamilton ir arī gandarīts paziņot par Labo Sano d.o.o. laboratorijas iegādi, kas atrodas Zadara, Horvātijā. Labo Sano ir laboratorija, kas akreditēta saskaņā ar ISO / IEC 17025 standartu un veic analītisku testēšanu pārtikas un barības, kosmētikas un vides paraugiem.
Gan Labo Sano iegāde, gan laboratoriju akreditācija Latvijā un Rumānijā, notiek saskaņā ar Hamilton attīstības stratēģiju paplašinot savu ietekmi Centrālas un Austrum Eiropas valstīs.
 

 

 

 

Hamilton International Latvia