Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ: Spektrofotometr UV-VIS CPV 38433000-9 Z dnia: 19.09.2016

Zapraszamy do sładania ofert na zakup:  SPEKTROFOTOMETRU UV-VIS CPV 38433000-9

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni
 
Szczegóły składania oferty: przeglądaj
 
Informacje o wynikach postępowania: przeglądaj
 

NEWS Pharma

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż w lipcu 2016 roku laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A. przeszło inspekcję USFDA, w zakresie badania produktów leczniczych i materiałów wyjściowych. W wyniku pozytywnej oceny inspekcji, uważanej za jedną z najbardziej wymagających, prestiżowych i opiniotwórczych w branży farmaceutycznej, otrzymamy zatwierdzenie USFDA  bez obserwacji na formularzu 483.
Wynik ten napawa nas dumą, a naszym Klientom daje pełną gwarancję, iż Laboratorium Hamilton pracuje w oparciu o najwyższe standardy i wymogi GMP.

 

Zapraszamy zatem Państwa do współpracy w obszarze rutynowej kontroli jakości oraz rozwoju i walidacji metod analitycznych technikami m. in.  spektroskopowymi (ICP-MS), chromatograficznymi (UPLC, HPLC, GC, TLC) i klasycznymi.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ: Dwukanałowy chromatograf gazowy z dozownikiem typu PTV, detektorem spektrometrem mas (MS), detektorem płomieniowo-jonizacyjnym oraz przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej (HeadSpace)

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ
Z dnia: 05.07.2016

 

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S.Hamilton Poland S.A. w Gdyni.
ZAPYTANIE OFERTOWE » zobacz szczegóły
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO » zobacz szczegóły
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ: Aparatura do oznaczania związków bromowych i bromu z wykorzystaniem techniki GC-MS oraz XRF CPV 38540000-2 Z dnia: 28.06.2016

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S.Hamilton Poland S.A. w Gdyni.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE » zobacz szczegóły
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO » zobacz szczegóły
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ: Aparatura do oznaczania pierwiastków z wykorzystaniem techniki ICP-MS z przystawką do specjacji CPV 38540000-2 Z dnia: 28.06.2016

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S.Hamilton Poland S.A. w Gdyni.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE » zobacz szczegóły
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO » zobacz szczegóły
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MINERALIZATORA MIKROFALOWEGO DO PRZYGOTOWYWANIA PRÓBEK Z dnia: 01.06.2016

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S.Hamilton Poland S.A. w Gdyni.

ZAPYTANIE OFERTOWE » zobacz szczegóły

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.05.2016 ZAKUP CHROMATOGRAFU GAZOWEGO Z DETEKTOREM MASOWYM ORAZ CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO Z PODWÓJNYM DETEKTOREM MASOWYM

W ramach projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020
Działanie 2.1: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S.Hamilton Poland S.A. w Gdyni.

ZAPYTANIE OFERTOWE » zobacz szczegóły 

 

Wydłużenie terminu składania ofert» zobacz szczegóły

 

 

WWA w tworzywach sztucznych i gumach – zmiana rozporządzenia REACH

Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tworzywach sztucznych i gumach wynikających ze zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 REACH.

 

Czytaj więcej: WWA w tworzywach sztucznych i gumach – zmiana rozporządzenia REACH

 

WWA W SUPLEMENTACH DIETY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nowa usługą "Badanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w suplementach diety".

 

Czytaj więcej: WWA W SUPLEMENTACH DIETY

 

EKSPANSJA HAMILTON W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Miło nam poinformować, że w grudniu 2015 dwa kolejne laboratoria Hamilton uzyskały akredytację zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. Od 16 grudnia 2015 laboratorium J.S. Hamilton Baltic SIA w Rydze (Łotwa) może poszczycić się Certyfikatem Akredytacji wydanym przez LATAK (Latvian National Accreditation Bureau).
Z kolei, 23 grudnia 2015 akredytacja została przyznana laboratorium J.S. Hamilton Romania SRL w Bukareszcie (Rumunia) przez lokalną jednostkę ds. akredytacji RENAR (Romanian Accreditation Association).
Oba laboratoria oferują szeroki zakres usług analitycznych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego oraz producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 
Z przyjemnością informujemy także o przejęciu przez firmę Hamilton laboratorium Labo Sano d.o.o. mającego swoją siedzibę w Zadarze w Chorwacji. Labo Sano jest laboratorium badawczym, akredytowanym zgodnie z normą ISO/IEC 17025, oferującym badania żywności, pasz, kosmetyków oraz próbek środowiskowych. Przejęcie 100% udziałów Labo Sano jest zgodne ze strategią rozszerzania obecności laboratoriów sieci Hamilton w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload