Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

 

WWA w tworzywach sztucznych i gumach – zmiana rozporządzenia REACH

Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tworzywach sztucznych i gumach wynikających ze zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 REACH.

 

Czytaj więcej: WWA w tworzywach sztucznych i gumach – zmiana rozporządzenia REACH

 

WWA W SUPLEMENTACH DIETY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nowa usługą "Badanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w suplementach diety".

 

Czytaj więcej: WWA W SUPLEMENTACH DIETY

 

EKSPANSJA HAMILTON W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Miło nam poinformować, że w grudniu 2015 dwa kolejne laboratoria Hamilton uzyskały akredytację zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. Od 16 grudnia 2015 laboratorium J.S. Hamilton Baltic SIA w Rydze (Łotwa) może poszczycić się Certyfikatem Akredytacji wydanym przez LATAK (Latvian National Accreditation Bureau).
Z kolei, 23 grudnia 2015 akredytacja została przyznana laboratorium J.S. Hamilton Romania SRL w Bukareszcie (Rumunia) przez lokalną jednostkę ds. akredytacji RENAR (Romanian Accreditation Association).
Oba laboratoria oferują szeroki zakres usług analitycznych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego oraz producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 
Z przyjemnością informujemy także o przejęciu przez firmę Hamilton laboratorium Labo Sano d.o.o. mającego swoją siedzibę w Zadarze w Chorwacji. Labo Sano jest laboratorium badawczym, akredytowanym zgodnie z normą ISO/IEC 17025, oferującym badania żywności, pasz, kosmetyków oraz próbek środowiskowych. Przejęcie 100% udziałów Labo Sano jest zgodne ze strategią rozszerzania obecności laboratoriów sieci Hamilton w Europie Środkowo-Wschodniej.
 

Składujesz odpady?

Od 1 stycznia masz nowe obowiązki, w tym również badanie odpadów komunalnych!
16 września b.r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) które nakłada od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązek wykonywania dodatkowych badań dla odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz odpadów komunalnych (grupa 20). Sprawdź nowe pakiety wymaganych badań!
 

J.S. Hamilton Poland wdrożyło metodę oznaczania zawartości 26 potencjalnych alergenów

Mamy przyjemność poinformować, iż Laboratorium J.S. Hamilton Poland wdrożyło metodę oznaczania zawartości 26 potencjalnych alergenów w kosmetykach oraz wyrobach chemii gospodarczej.

 

Czytaj więcej: J.S. Hamilton Poland wdrożyło metodę oznaczania zawartości 26 potencjalnych alergenów

 

J.S. HAMILTON POLAND S.A. PARTNEREM KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I KOSMETYCZNEGO

Zapraszamy Państwa na połączone Kongresy Świata Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego których Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. jest partnerem. Będzie to wyjątkowe spotkanie umożliwiajace poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych jak i podtrzymanie dotychczasowych kontaktów biznesowych. Zapraszamy Państwa do spotkania przy naszym stanowisku 4-6 listopada 2015 r.
w Rzeszowie.
 

Nowe oddziały J. S. Hamilton Poland

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne  żywności to jeden z priorytetów producentów żywności. W osiągnięciu tego celu od lat pomaga firma J.S. Hamilton Poland S.A., której pracownicy służą wiedzą ekspercką i praktycznym doświadczeniem w zakresie analiz mikrobiologicznych. Wraz z nowym rokiem zostały uruchomione dwie nowe Pracownie Mikrobiologiczne w Radomiu i Szczecinie, a od września 2014 funkcjonuje nowa Pracownia Mikrobiologii we Wrocławiu.

 

Czytaj więcej: Nowe oddziały J. S. Hamilton Poland

 

Nowy Certyfikat Akredytacji

Laboratorium J. S. Hamilton S.A. od wielu lat jest liderem na rynku badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych zarówno suplementów diety jak i produktów leczniczych. Jakość analiz wykonywanych w naszym laboratorium jest potwierdzona wieloletnią akredytacją PCA nr AB 079 oraz certyfikatem GMP.

 

Czytaj więcej: Nowy Certyfikat Akredytacji

 

Nagroda dla J.S. Hamilton Poland

W dniu 19 marca 2015 roku, odbyło się VI Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego, połączona z uroczystością wręczenia wyróżnień Pro Polonia OpulentaPro Polonia Opulenta – Dla Polski Dostatniej, to wyróżnienie przyznawane przez Polską Federację Producentów Żywności osobom i instytucjom, które w szczególny sposób pozytywnie wpływają na funkcjonowanie i rozwój szeroko pojętego sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

 

Czytaj więcej: Nagroda dla J.S. Hamilton Poland

 

Badania konsumenckie w J.S. Hamilton Poland S.A. zgodne z przewodnikiem ISO 11136

Od lat wspieramy polskich i zagranicznych producentów w kreowaniu sukcesu ich produktów na rynku. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają badania konsumenckie, stanowiące niezastąpione źródło informacji nie tylko o samy produkcie, ale i jego otoczeniu. Dowodem Państwa zaufania jest stały wzrost ilości realizowanych projektów badawczych, które już w 2013 roku przekroczyły liczbę 100/miesiąc.

 

Czytaj więcej: Badania konsumenckie w J.S. Hamilton Poland S.A. zgodne z przewodnikiem ISO 11136

 
 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload