Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

 

Alergeny i GMO - NOWE NIŻSZE CENY !!!

Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A. w Gdyni wdrożyło i przeszło pomyślnie audyt akredytujący w obszarze jakościowego oznaczenia GMO (organizmy modyfikowane genetycznie) oraz jakościowego i ilościowego oznaczenia alergenów. Nasza nowa oferta zawiera znacząco niższe stawki i krótsze terminy realizacji. Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu (58) 660-27-61 lub pod adresem  e-mail.

 

Wprowadzamy e-faktury

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r., w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej J.S. Hamilton Poland S.A. Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że od dnia 3 października 2011r. nasi Klienci będą otrzymywać faktury wyłącznie w formie dokumentu PDF, przekazywanego drogą elektroniczną. Zmiana ta jest związana m.in. z wprowadzeniem w naszej Spółce nowego systemu informatycznego, jak również dbałością o środowisko.

 

Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa

Dnia 14.09.2011r. firma J.S. Hamilton Poland S.A. Sp. z o.o. została akredytowana przy ,,Białoruskiej Uniwersalnej Giełdzie Towarowej'' jako pierwsza, niezależna firma rzeczoznawczo-kontrolna.

Szczegóły na: http://www.butb.by/index.php?page=154&id=92

Akredytacja umożliwia nam świadczenie usług eksperckich, laboratoryjnych oraz kontrolnych na rynku białoruskim w odniesieniu do towarów będących przedmiotem obrotu Giełdy.

 

Sprawozdania z podpisem elektronicznym

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 lipca 2011 r. nasze Laboratorium Centralne w Gdyni zaprzestaje wystawiania sprawozdań w wersji papierowej, opatrzonych podpisem i imienną pieczątką osoby je zatwierdzające. Począwszy od tego dnia sprawozdania będą generowane wyłącznie w wersji elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym. Sprawozdania te mają tę samą rangę oraz ważność jak sprawozdania w dotychczasowej wersji i są zgodne z zasadami akredytacji naszego laboratorium badawczego.

 

"Autentyk czy podróbka ?" - SEMINARIUM

Problem potwierdzania autentyczności i wykrywania zafałszowania produktów żywnościowych stanowi w ostatnich latach przedmiot dużego zainteresowania nie tylko organów kontrolnych, lecz również producentów i dystrybutorów, rozumiejących znaczenie przestrzegania standardów jakości.

Problematyka ta była przedmiotem zorganizowanego przez nas seminarium zatytułowanego "Autentyczność i zafałszowania żywności", które odbyło się w Gdyni w dniu 27.06.2011.
Seminarium zorganizowane zostało przy współpracy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Waga problemu, a także zaproszenie eminentnych wykładowców: Głównego Inspektora JHARS p. prof. dr hab. Stanisława Kowalczyka oraz wybitnego znawcę tych zagadnień p. prof. dr hab. Mieczysława Obiedzińskiego z SGGW sprawiły że seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obecni byli przedstawiciele różnych środowisk nauki, urzędowych organów kontroli jakości, producentów i dystrybutorów.
Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. przygotowało na seminarium wykład na temat "Wykrywania zafałszowania tłuszczów mlecznych i kakaowych", w którym zaprezentowało wyniki swoich badań w tej dziedzinie. Prezentacja spotkała się z ożywioną dyskusją.
Seminarium zakończyło interesująca prezentacja wyrobów firmy MERCK, ułatwiających wykrywanie zafałszowania poprzez stosowanie znaczników na opakowaniu.

 

PESTYCYDY w produktach zielarskich.

Coraz liczniejsze stosowanie pestycydów w celu zwiększenia wydajności upraw rolniczych powoduje, iż kontrola ich pozostałości w produktach zielarskich stała się koniecznością. W ślad za rozwojem i ekspansją stosowania środków ochrony roślin podążyła Farmakopea Europejska nakazując producentom kontrolowanie pozostałości pestycydów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ziołowych produktów leczniczych muszą one mieć certyfikat badania zawartości pozostałości pestycydów wykonanego zgodnie z wytycznymi farmakopealnymi.

Miło nam poinformować, iż wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Laboratorium
J. S. Hamilton Poland S.A. opracowało i zwalidowało trzy metody oznaczania pozostałości pestycydów w produktach zielarskich zgodnie z wytycznymi Farmakopei Europejskiej 7.0.

Pierwsza z nich obejmuje oznaczenie pozostałości pestycydów w produktach zielarskich z wykorzystaniem układu GC MSMS (metoda PES/01/2011/1). Kolejna metoda służy oznaczeniu bromków nieorganicznych techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (metoda PES/02/2011/1). Natomiast trzecia metoda pozwala na oznaczenie pozostałości ditiokarbaminianów. oznaczanych jako suma zawartości, jako disiarczek węgla - techniką analizy fazy nadpowierzchniowej sprzężonej z techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (metoda PES/03/2011/1).

Zapraszamy do współpracy.

 

NOWA USŁUGA - OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW

Z przyjemnością informujemy, iż laboratorium J.S. Hamilton Poland oferuje nową usługę - ocenę bezpieczeństwa kosmetyków.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy kosmetyk przed wprowadzeniem do obrotu musi uzyskać potwierdzenie jego bezpieczeństwa na zdrowie ludzi. Jest to szczegółowa analiza przeprowadzona z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej wszystkich składników produktu, ich struktury chemicznej i stopnia kontaktu z ciałem człowieka.

Zapraszamy do współpracy.

 

NOWA TEMATYKA SZKOLEŃ - PROJEKTOWANIE ŻYWNOŚCI

Obok cieszących się dużym zainteresowaniem szkoleń poświęconych analizie sensorycznej, mikrobiologii i prawu żywnościowemu, J.S.HAMILTON Poland S.A. inauguruje w końcu lutego br. nowy cykl skierowany tym razem głównie do technologów, menadżerów produkcji, pracowników odpowiedzialnych za rozwój i opracowywanie nowych produktów żywnościowych.
Pierwsze seminarium z tej tematyki zatytułowane "MODELOWANIE ŻYWNOŚCI - TEORIA I PRAKTYKA" zorganizowane będzie przy współpracy Wydziału Nauk o Żywności SGGW oraz firmy MERCK dostarczającej dodatki do żywności - w dniu 28 lutego 2011 w Warszawie.
Jak wskazuje tytuł, uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wskazówek i uwag zarówno ze strony wybitnych profesorów - naukowców zajmujących się tą tematyką, jak również zapoznać się z przykładami rozwiązań i z narzędziami służącymi do projektowania żywności zaprezentowanymi przez praktyków.
Mamy nadzieję, że ta nowa tematyka spotka się również z dużym zainteresowaniem.

 
 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload