JS HAMILTON

BADANIA FARMACEUTYKÓW
 

PRODUKTY LECZNICZE I MATERIAŁY WYJŚCIOWE

lecznicze

 

 

Laboratoria J.S. Hamilton Poland S.A. oferują szeroki zakres badań produktów leczniczych i materiałów wyjściowych dla polskich i zagranicznych producentów i dystrybutorów.
W branży laboratoryjnej jesteśmy  obecnie największym na polskim rynku usługowym laboratorium badawczym. W swojej ofercie mamy zarówno analizy rutynowe związane z bieżącą i okresową kontrolą jakości produktów jak również usługi dotyczące opracowania, wdrażania, walidacji i transferu metod analitycznych  dla potrzeb naszych Klientów.  

 

Profil i kompetencje laboratorium

Akredytacje i zatwierdzenia
 • Zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 • AkredytacjaPolskiego Centrum Akredytacji na  zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (certyfikat AB 079)

Laboratoria J.S. Hamilton Poland S.A. mogą poszczycić się nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym, wykwalifikowaną kadrą naukową oraz niezbędnym wyposażeniem pomiarowo-badawczym.

 

Wyposażenie pomiarowo-badawcze
 • Chromatografy cieczowe HPLC z detekcją UV-VIS (PDA), RI, FLD, ELSD
 • Chromatograf cieczowy UPLC z detekcją UV-VIS (PDA) i FLD
 • Chromatografy cieczowe GPC
 • Chromatografy gazowe GC z detekcją FID, ECD, NPD, PFPD, TCD, MS oraz  MS-MS, a także chromatografy gazowe z przystawką HS i P&T
 • Spektrometry ICP-OES i ICP-MS
 • Spektrofotometry UV-VIS
 • Spektrofotometr FT-IR
 • Analizator rtęci CV-AAS
 • Łaźnia do badania uwalniania
 • Łaźnia do badania czasu rozpadu
 • Komory klimatyczne do badań stabilności, w warunkach 25oC/60% RH, 30oC/65% RH i 40oC/75% RH, kontrolowane i monitorowane 24 godziny na dobę.


Oferujemy Państwu obsługę procesów analitycznych związanych z materiałami wyjściowymi, materiałami pomocniczymi, produktami pośrednimi, substancjami czynnymi oraz materiałami opakowaniowymi, a także produktami leczniczymi.


Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów nieustannie pracujemy nad wdrożeniem nowych metod analitycznych zgodnych z wymaganiami farmakopealnymi i ICH.


Prozdrowotna  rola suplementów diety spowodowała ich wielką ekspansję oraz szybki wzrost popytu na rynkach światowych, w tym polskim. W związku z tym, wykonujemy badania analityczne, związane z suplementami diety - rozwój, walidację metod analitycznych oraz badania z zakresu kontroli jakości.

Oferta badań

Rozwój i walidacja

Rozwój i walidacja metod analitycznych dla materiałów wyjściowych, opakowaniowych, substancji czynnych oraz produktów leczniczych chromatograficznymi, spektrofotometrycznymi, spektrometrycznymi, elektrochemicznymi oraz klasycznymi w zakresie:

 • Badania tożsamości, identyfikacji substancji chemicznych
 • Oznaczenia zawartości
 • Badania czystości
 • Pozostałości rozpuszczalników lotnych (OVI)
 • Oznaczania zawartości metali ciężkich
 • Badania profilu uwalniania
 • Badania czasu rozpadu
 • Badania stabilności
 • Walidacji procesów czyszczenia, w tym oznaczanie śladowych ilości substancji aktywnych oraz śladowych ilości konserwantów
 Wdrożenie metod analitycznych, która obejmuje
 • Optymalizację metod analitycznych
 • Transfer metod analitycznych
 Kontrola jakości w zakresie
 • Kontroli jakości na zgodność ze specyfikacją
 • Certyfikacji wyników badań
 • Badanie materiałów wyjściowych na zgodność z EP, FP i USP
 Badania rutynowe realizowane przez nasze Laboratorium standardami ISO, farmakopealnymi i własnymi to m. in.:
 • Oznaczanie zawartości aflatoksyn
 • Oznaczanie zawartości pestycydów
 • Oznaczanie zawartości metali ciężkich

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe nr 1057866 dotyczące dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

 
Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny"

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożone oferty. Wyniki postępowania ofertowego - w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Bazie Konkurencyjności.
 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny" - plik pdf.

 

Współpraca