JS HAMILTON

BADANIA KOSMETYKÓW I CHEMII GOSPODARCZEJ
 

KOSMETYKI

 

Oferujemy kompleksowe badania kosmetyków zgodnie z aktualnym ustawodawstwem. Nasze usługi stanowią część procesu mającego zagwarantować jakość i bezpieczeństwo gotowego wyrobu.

Badania mikrobiologiczne

W wyrobach kosmetycznych wykonujemy badania czystości mikrobiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2002r (Dz.U.Nr 9 z 2003 r).

Akredytowane badania czystości mikrobiologicznej wykonuje się zgodnie z normami ISO:
Test konserwacji

Oferujemy testy obciążeniowe wykonywane według metodykiPN-EN ISO 11930:2012. Badanie polega na kontrolowanym, jednorazowym wprowadzeniu szczepów testowych do próbek zakonserwowanego produktu, co stymuluje wtórne zakażenie, jakie może powstać w czasie użytkowania produktu przez konsumenta.

Test konserwacji przeprowadza się:
 • na etapie opracowania produktu (w celu uzyskania właściwego układu konserwujacego)
 • w trakcie produkcji (w celu potwierdzenia braku ujemnego wpływu procesu technologicznego na trwałość konserwantów i skuteczność ich działania)
 • dla zabezpieczenia kosmetyku w przypadku nieprzewidzianego wystąpienia zakażenia w czasie produkcji oraz podczas użytkowania przez konsumenta
Dodatkowo oferujemy wykonanie testu konserwacji wg Eur.Ph. oraz metodą Koko Testu. 
 

Badania dermatologiczne

Przeprowadzane są pod kątem właściwości drażniących i alergizujących metodą prób płatkowych pod nadzorem lekarza dermatologa. Przed przystąpieniem do badań, lekarz ocenia stan skóry, celem wykluczenia schorzeń będących przeciwskazaniem do przeprowadzenia badań. Wyniki odczytywane są po 48 oraz 72 godzinach od zaaplikowania.
Przed przystąpieniem do testów, sprawdzany jest każdorazowo skład jakościowy receptury.    

Wykonujemy:
 • testy kontaktowe półotwarte
 • testy kontaktowe otwarte
 • testy koszulkowe

Osoby biorące udział w badniu to grupa ochotników dobierana zgolnie z Deklaracją Helsińską oraz wytycznymi COLIPA. 

Badania aplikacyjne

Oferujemy badania aplikacyjne, mające na celu sprawdzenie właściwości preparatu kosmetycznego zgodnie z deklaracją producenta. Polegają na ocenie odczuć użytkowników podczas stosowania preparatu za pomocą ujednoliconych standardów weryfikacyjnych.

Badania odbywaja się z udziałem wybranej, kilkudziesięcioosobowej grupy probantów, którzy w określonych warunkach i czasie testują produkt. Prowadzone są przez specjalistów ds. badań aplikacyjnych pod nadzorem lekarza dermatologa i /lub okulisty. Badania przeprowadzane są głównie w warunkach domowych, w naturalnym środowisku użytkowania. Ocena właściwości użytkowych przeprowadzana jest zgodnie ze specyfikacją. Sposób użytkowania i częstotliwość aplikacji jest ściśle określona i dostosowana do rodzaju preparatu. Zapewniamy także wykonanie badań w gabinetach kosmetycznych oraz fryzjerskich.

Badania aparaturowe

Badania aparaturowe w sposób obiektywny pozwalają uzyskać ocenę wpływu kosmetyku na skórę. Polegają na pomiarze najważniejszych parametrów skóryi  stanowią metodę oceny rzeczywistego działania preparatu kosmetycznego na skórę.

Posiadamy profesjonalny sprzęt firmy Courage + Khazaka electronic GmbH, który zapewnia uzyskanie precyzyjnych wyników, niezbędnych do potwierdzenia deklaracji marketingowych.

Nasza oferta obejmuje:
 • badanie  poziomu nawilżenia
 • badanie poziomu pH
 • badanie poziomu wygładzenia
 • badanie parametrów biomechanicznych skóry (jędrność i elastyczność)
 • badanie TEWL
 • badanie poziomu rumienia/zaczerwienienia skóry
 • badanie poziomu melaniny
 • badanie długości i głębokości zmarszczek
 • badanie szorstkości skóry oraz poziomu złuszczania naskórka
 • badanie poziomu wydzielania sebum
 • badanie poziomu tłustości
 • zdjęcia powierzchni skóry w 30-krotnym powiększeniu

Testy odbywają się z udziałem kilkudziesięcioosobowej grupy probantów, a ich dobór determinuje kategoria kosmetyku oraz docelowy użytkownik. Kadra doświadczonych ekspertów zapewnia bezstronną ocenę i odpowiednią interpretację uzyskanego wyniku.

Wyznaczanie współczynnika SPF UVB. Badania wodoodporności. Test fotoalergii i fototoksyczności.

Wyznaczanie wspólczynnika ochrony przeciwsłonecznej UVB in vivo przeprowadzane jest zgodnie z normą EN ISO 2444:2010 oraz wytycznymi przewodnika FDA. Badanie polega na okresleniu minimalnej dawki promieniowania ultrafioletowego, wywołującej niewielkie i ograniczone zaczerwienienie skory. Pomiar wykonywany jets na 10 zdrowych, doroslych ochotnikach. Ocena przeprowadzana jest po 24 godzinach po ekspozycji na UV. Wspólczynnik ochrony przeciwsłonecznej jest wyliczany z dawaki rumieniowej dla skóry chronionej i niechronionej. 

Badania wodoodporności kosmetyku ochrony przeciwsłonecznej obejmują  aplikację testowanego preparatu, a następnie dwukrotną kąpiel w jacuzzi. Parametry kąpieli są ściśle określone. Polega na okresleniu % wododporności przez ocenę i porównanie SPF przed zanużeniem w wodziez SPF po zanurzeniu. Procedura badania uwzględnia użycie wzorcowego produktu wodoodpornego o SPF 12/15.

Badania fototoksyczności i fotoalergii polegają na określeniu reakcji skóry probanta pod wpływem oddziaływania kosmetyku, a następnie promieniowania UV. Badanie przeprowadzane jest w warunkach kontrolowanych, zgodnie z wytycznymi COLIPA i FDA.

Ocena bezpieczeństwa

Przed wprowadzeniem do obrotu, każdy kosmetyk podlega rygorystycznej i skrupulatnej ocenie bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za właściwy skład kosmetyku i jego bezpieczeństwo dla konsumenta spoczywa na producencie, którego obowiązkiem jest m.in. zgłoszenie kosmetyku do CPNP. Oferowany przez nas dokument oceny bezpieczeństwa spełnia europejskie standardy ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/20. Konkluzja dotycząca bezpieczeństwa kosmetyku poparta jest analizą toksykologiczną składników, a także dostępnymi badaniami skladnikow jak i gotowego produktu. 

Metale ciężkie

Oferujemy oznaczanie metali ciężkich w kosmetykach kolorowych i mineralnych techniką ICP.
 

J.S. Hamilton Poland S.A. Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

 
 

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe nr 1057866 dotyczące dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

 
Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny"

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożone oferty. Wyniki postępowania ofertowego - w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Bazie Konkurencyjności.
 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny" - plik pdf.

 

Współpraca