JS HAMILTON

BADANIA OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW NON-FOOD
 

Materiały do kontaktu z żywnością

foodBadania materiałów do kontaktu z żywnością na zgodność z rozporządzeniem WE nr 1935/2004.   

Laboratoria J.S. Hamilton Poland S.A. oferują kompleksowe, akredytowane badania laboratoryjne materiałów do kontaktu z żywnością, które obejmują zarówno badania migracji globalnej oraz specyficznej jak i analizy sensorycznej. 

Badania migracji globalnej

Badanie migracji globalnej [zobacz akt prawny] polega na oznaczeniu łącznej masy wszystkich substancji przenikających z opakowania, w określonych warunkach badania, do żywności lub płynu modelowego imitującego daną żywność.
 
Naszym Klientom oferujemy badania migracji globalnej do wszystkich płynów i substancji modelowych:
 
 • wody destylowanej
 • 10% etanol
 • 3% kwas octowy
 • 20% etanol
 • 50% etanol
 • olej roślinny
 • izooktan
 • 95% etanol
 • poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu) - MPPO,Tenax®.

Badanie migracji specyficznej

Badanie migracji specyficznej [zobacz akt prawny] polega na oznaczeniu masy określonej substancji przenikającej z opakowania w określonych warunkach badania, do żywności lub płynu modelowego imitującego daną żywność.
 
Przykładowe substancje oznaczane w Laboratoriach J.S. Hamilton Poland w ramach badań migracji specyficznej:
 
 • metale (Br, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn),
 • pierwszorzędowe aminy aromatyczne,
 • oraz inne substancje wymienione w rozporządzeniu 10/2011.

Analiza sensoryczna opakowań

Analiza sensoryczna opakowań polega na ocenie stopnia wpływu materiału opakowaniowego/opakowania na zapach i smak produktu żywnościowego. Badania  przeprowadzane za pomocą narządów zmysłu pozwalają  najszybciej ocenić jakość wpływu opakowania na jego zawartość,  mogą w pierwszej kolejności wykazać niekorzystny wpływ (lub brak takiego wpływu) substancji zawartych w opakowaniu na opakowaną żywność.
 

Chcąc zlecić badania w zakresie:

 • materiałów do kontaktu z żywnością (opakowań),
 • RoHS,
 • zabawek i artykułów dziecięcych.

proszę korzystać z indywidualnego konta Klienta w PORTALU HAMILTON

W celu uzyskania danych dostępowych proszę o kontakt z opiekunem lub odpowiednią komórką Biura Obsługi Klienta:
pack@hamilton.com.pl
tychy.pack@hamilton.com.pl
poznan.pack@hamilton.com.pl

 


 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe nr 1057866 dotyczące dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

 
Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny"

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożone oferty. Wyniki postępowania ofertowego - w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Bazie Konkurencyjności.
 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny" - plik pdf.

 

Współpraca