JS HAMILTON

BADANIA ŚRODOWISKA
 

WODA DO SPOŻYCIA

 

Woda jest podstawowym składnikiem naszej codziennej diety, występuje we wszystkich produktach spożywczych, dlatego też musi zachowywać najwyższe standardy jakościowe.

 

Sieć Laboratoriów J.S. Hamilton Poland S.A. oferuje Państwu kompleksową usługę badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych wody przeznaczonej do spożycia i wody produkcyjnej, pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.

 

Jakość analiz wykonywanych w naszym laboratorium jest potwierdzona wieloletnią akredytacją PCA nr AB 079, oraz zatwierdzeniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zatwierdzenie zawiera pełen wachlarz analiz wyszczególnionych w rozporządzeniu i obejmuje badania w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, pozwalające określić przydatność wody do spożycia.

Oferta zawiera:

  • badania mikrobiologiczne, w tym badanie pod kątem obecności szczepów Legionella sp.,
  • podstawowe badania fizykochemiczne: pH, mętność, zapach, jon amonowy, azotyny,
  • azotany, cyjanki, chlorki,
  • badania stężenia metali,
  • analizy instrumentalne pozwalające określić obecność substancji takich jak: BETX, związki chlorowcopochodne, pestycydy, akryloamid, epichlorohydryna, suma WWA i substancje ropopochodne.

Laboratorium zapewnia badania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę obejmującą próbkobranie, dostarczenie próbek do naszych laboratoriów, najwyższe standardy badań oraz doradztwo w szerokim zakresie.

 

Oferta skierowana jest do zakładów wodociągów i kanalizacji, firm budowlanych, jednostek państwowych prowadzących monitoring wody, dostawców wody, gastronomii, producentów żywności oraz osób prywatnych.


 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe nr 1057866 dotyczące dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy chromatografu cieczowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol (LC MS/MS)

 
Zapytanie umieszczone jest w Bazie Konkurencyjności: zobacz

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny"

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za złożone oferty. Wyniki postępowania ofertowego - w załączeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Bazie Konkurencyjności.
 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego do zapytania nr 1041779 pt.: "Ekstraktor automatyczny" - plik pdf.

 

Współpraca