Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Podatkowa optymalizacja żywności
 

Podatkowa optymalizacja żywności

 

Coraz częściej przewagę konkurencyjną zyskują przedsiębiorcy, którzy przy opracowaniu technologii produkcji żywności uwzględniają aspekty obciążenia podatkowego finalnego konsumenta. Podobnie dystrybutorzy oraz branża retail, patrzą na konkurencyjność na rynku produktu pod kątem zastosowania optymalnej stawki VAT – niejednokrotnie stosowana stawka VAT staje się jednym z kryteriów wyboru dostawcy.
 
Usługa optymalizacji podatkowej produktów oferowanych przez firmę  składa się z 3 etapów:

  1. W pierwszym etapie wykonujemy badanie porównawcze klasyfikacji produktów na tle PKWiU oraz opisów do kodów CN – jest to badanie podstawowe i stricte techniczne, w oparciu o które następuje wytypowanie tych produktów, dla których istnieją przesłanki do obniżenia stawek VAT.

  2. W drugim etapie podejmujemy decyzję, czy wybrane produkty dają podstawę do wystąpienia o opinię Głównego Urzędu Statystycznego (GUS); w uzasadnionych przypadkach może się okazać dodatkowo niezbędne wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

  3. Część produktów może nie być podatna na zmianę stawki VAT za pośrednictwem GUS; niemniej ich postrzeganie przez konsumenta może stanowić podstawę do przeprowadzenia wnioskowania charakterystycznego dla koncepcji produktów podobnych wypracowanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, co wymaga potwierdzenia w drodze interpretacji podatkowej obejmującej stosowną argumentację dla pary produktów podobnych. Obecnie w przypadku części produktów droga interpretacyjna może zakończyć się dopiero w sądzie administracyjnym. Takie działanie ma uzasadnienie przy produktach dla których Klient odnotowuje duże wolumeny sprzedaży. Warto również mieć na uwadze, iż w przypadku produktów o dużym potencjale, ale budzących wątpliwości, rozstrzygające może być przeprowadzenie przez ośrodek badania opinii publicznej badania wśród reprezentatywnej grupy konsumentów. Wyniki takiego badania na potrzeby przeprowadzenia projektu powinny wskazywać na spełnianie tych samych potrzeb konsumenckich. Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w opracowaniu i pozyskaniu ośrodka badania opinii wykonującego takie badania.
 
W przypadku jeśli wskutek powyżej opisanych działań będzie możliwe odzyskanie nadpłaty podatku za okresy niepodlegające przedawnieniu, oferujemy wsparcie naszych doradców, zarówno na etapie kontroli, tworzenia tzw. defence file, jak i na dalszych etapach (np. postępowania podatkowego).
 

 

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload