Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Portal Hamilton


Fundusze UE

 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni.

 
 

Fundusze UE

 
Belarusian Universal Commodity Exchange

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 
 

Współpraca

 

 

Zarządzanie energią
 

Zarządzanie energią

Oferta J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. obejmuje audyty i wdrożenia systemu zarządzania energią oraz zintegrowanych systemów:
 

ISO 50001 System zarządzania energią

Norma ISO 50001 określa szczegółowe wymagania dotyczące zarządzania systemem identyfikacji obszarów wysokiego zużycia energii oraz ukierunkowuje na redukcje je w celu zwiększenia efektywności energetycznej organizacji.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego ISO 50001:

 • Zmniejszenie kosztów energii
 • Zwiększenie wydajności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym
 • Redukuje emisję gazów cieplarnianych
 • Integracja z innymi istniejącymi systemami
 • Dostosowanie do wymagań prawnych

Dotyczy: wszystkich branż, szczególnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu, których dotyczą regulacje i wymogi dotyczące emisji gazów.

 

ISO 14001:2015 i EMAS System zarządzania środowiskowego


Norma PN-EN ISO 14001:2015 jest pomocna w zarządzaniu wpływem na środowisko organizacji, jej wyrobów i usług oraz minimalizowaniu jej szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Pomaga również efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby na każdym etapie prowadzonej działalności.

Dotyczy: wszystkich organizacji, których działalność ma wpływ na środowisko naturalne.


System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest użytecznym narzędziem tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest to unijny instrument służący do ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Dotyczy: EMAS jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.


Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w organizacji:

 • Optymalizuje procesy zwiększając oszczędności energii i materiałów wejściowych.
 • Ogranicza incydenty, których następstwem są koszty ponoszone przez firmę.
 • Redukuje koszty usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Podnosi prestiż firmy na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Poprawa wizerunek przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa i władz lokalnych.
 • Ułatwia dostęp do dofinansowywania działalności przedsiębiorstwa.
 • Ułatwia uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa.

ISO 9001:2015 System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością to narządzie, które pomoże każdemu przedsiębiorstwu podnieść poziom oferowanych usług i wyrobów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu sposobu działania i wykorzystywanych metod wzrośnie efektywność i produktywność organizacji. Dążenie do
Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) to zarządzanie organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie celów jakości dotyczących oczekiwań i wymagań całej firmy.


Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością:

 • Poprawa skuteczności organizacji pracy, zarządzania i obsługi
 • Usprawnia system pracy, przez racjonalne i przejrzyste uporządkowanie procesów
 • Polepsza jakość oferowanych usług i wyrobów
 • Jasno określa kompetencje i odpowiedzialności
 • Poprawia komunikację wewnętrzną organizacji
 • Zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych
 • Usprawnia wdrażanie nowych pracowników
 • Zmniejsza straty wynikających z wadliwych wyrobów
 • Wcześniejsze wykrywanie błędów oraz wad na poszczególnych etapach wytwarzania wyrobu i usługi.


Dotyczy: każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branży

 

 

PN-N-18001/ OHSAS System zarządzania BHP

System służy do identyfikowania, redukowania i nadzorowania zagrażania związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy. PN-N-18001/ OHSAS kładzie nacisk na zapobieganie i redukowanie liczby wypadków w miejscu pracy oraz wspomaga osiąganie celów operacyjnych w każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branżę.


Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania BHP w organizacji:

 • Zmniejsza liczbę wypadków w miejscu pracy.
 • Redukuje ryzyko obrażeń pracowników.
 • Motywuje i zwiększa satysfakcję pracowników.
 • Bardziej identyfikuje pracowników z organizacją.
 • Zwiększa świadomość związaną z bezpieczeństwem pracy wśród wszystkich pracowników.
 • Redukuje straty spowodowane nieobecnością pracowników i zmniejszoną wydajnością.
 • Redukuje koszty związane z uszkodzeniem mienia.
 • Zmniejsza nakłady na leczenie poszkodowanych pracowników.
 • Zmniejsza wskaźnik absencji chorobowej.
 • Zmniejsza szkody oraz koszty odszkodowań dla pracowników, związanych z wypadkami lub chorobami zawodowymi.
 • Zmniejsza koszty powypadkowe oraz ewentualne koszty grzywien.
 • Redukuje koszty przekwalifikowania pracowników poszkodowanych nie mogących wykonywać poprzednich obowiązków.
 • Prowadzi do ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotyczy: każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branży

 

Proces wdrożenia

 • Wyślij zapytanie ofertowe za pomocą formularza kontaktowego.
 • Skontaktujemy się i poprosimy o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących organizacji.
 • Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.
 • Po zdecydowaniu się na nasze usługi przygotujemy umowę. Po podpisaniu umowy rozpoczniemy współpracy.
 • Pracę zaczynamy od audytu wstępnego (zerowego) szczegółowo określającego obecny stan przedsiębiorstwa.
 • Na podstawie informacji z audytu wstępnego zaczynamy opracowywanie dokumentacji dla Państwa firmy.
 • Przeszkolimy najwyższe kierownictwo, audytorów wewnętrznych oraz pracowników.
 • Zaczniemy stopniowo wdrażanie systemu i integrację dokumentów systemowych.
 • Wspierać będziemy audyty wewnętrzne oraz przegląd zarządzania.
 • Przygotujemy do audytu certyfikującego.
 • Pomożemy wybrać jednostkę certyfikującą.
 • Będziemy do Państwa dyspozycji podczas audytu certyfikującego.

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload