Do pobrania

Formularz zlecenia

 

Administratorem danych osobowych jest J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować listowanie lub przez e-mail: iodo@hamilton.com.pl.

 

Dane będą przetwarzane w celach: realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy, realizacji umowy, prowadzenia dokumentacji księgowo‑podatkowej, opracowania i udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, marketingu bezpośredniego.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mogą przysługiwać Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa: prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do odwołania zgody, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj.