Do pobrania

Materiały informacyjne

 

Ryzyka związane z wyborem zasady podejmowania decyzji podczas stwierdzania zgodności

Badania Marketingowe

Substancje migrujące

Przygotowanie laboratorium do akredytacji

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Badania wody basenowej

Doradztwo w ochronie środowiska

Badania kosmetyków i produktów chemii gospodarczej

Badania chemiczne produktów non-food

 

Badania opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością

Czym jest FIPRONIL i czy może być groźny dla zdrowia?

Badania obciążeniowe

Usługi logistyczne i kontrole w obrocie towarami masowymi

Ustalanie współczynników emisji CO2 w systemie monitorowania wielkości emisji

Czym jest AKRYLOAMID i czy może być groźny dla zdrowia?

Pozostałości olejów mineralnych w żywności i opakowaniach

Weryfikacja produktu przed wprowadzeniem do obrotu handlowego

Materiały PCR