Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia i audyty
Informacje o szkoleniu

250 DSZ - Prewencyjne kontrole żywności w eksporcie do USA w oparciu o wymogi ustawy FDA-FSMA, PCQI (Preventive Controls Qualified Individual).

3 950,00 PLN + VAT

Dalej
Dane kontaktowe

Dane firmy


Osoba zgłaszająca

Dalej
Podsumowanie

PLN + VAT (5 % rabatu za jednego uczestnika)

RAZEM:

*cena nie zawiera kosztów noclegu


 • Czas nadesłania zgłoszenia na szkolenie: najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 • Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia, na 7 dni przed terminem szkolenia przesyłamy Państwu potwierdzenie uczestnictwa.
 • Pakiety szkoleniowe objęte są rabatem 10% od podstawowej ceny szkolenia. Ważność pakietów dotyczy zadeklarowanych terminów szkoleń w roku 2024. W przypadku niewykorzystania jednego ze szkoleń należących do pakietu należność za szkolenia naliczana jest wg ceny podstawowej, nie uwzględniającej rabatu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy lecz po uprzednim poinformowaniu organizatora szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera, planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 8 dni przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu obciążamy pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT.
 • Na nagrywanie lub wykonywanie zdjęć podczas szkolenia wymagana jest zgoda organizatora szkolenia.
 • Faktura za udział w szkoleniu zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgodnie z Porozumieniem w sprawie wystawiania i przesyłania faktur lub w formie papierowej na adres Zleceniodawcy. W przypadku braku zgody na wysyłkę faktur elektronicznych do faktury naliczona zostanie opłata administracyjna.
 • Nowi Klienci Hamiltona opłacają pierwsze 2 transakcje w oparciu o przedpłatę na podstawie Faktury Proforma przy czym dla Osób fizycznych ten sposób płatności dotyczy wszystkich zgłoszeń na szkolenia.
 • W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.

Firma posiada porozumienie w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych (Porozumienie jest dostępne na życzenie klienta)

* pozycje wymagane