Certyfikaty

Członkostwo w organizacjach

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest członkiem wielu zarówno krajowych jak i międzynarodowych organizacji, w różnych kategoriach i dla wielu branży.

Rzeczoznawstwo

FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations)

J.S. Hamilton jest członkiem-rzeczoznawcą FOSFA, organizacji działającej w światowym handlu nasionami oleistymi, olejami i tłuszczami. FOSFA Zrzesza 1158 członków w 88 krajach. W kategorii Superintendents (usługi rzeczoznawczo-kontrolne) FOSFA ma obecnie ponad 400 członków na całym świecie. Głównym celem FOSFA w zakresie usług inspekcyjnych jest usprawnienie i ujednolicenie poziomu jakości tego typu usług w interesie wszystkich stron.

Zobacz

GAFTA (Grain & Feed Trade Association)

J.S. Hamilton jest członkiem–rzeczoznawcą GAFTA, międzynarodowego stowarzyszenia handlowego z ponad 1500 członkami w 89 krajach. Celem GAFTA jest wspieranie międzynarodowego handlu towarami rolnymi i ochrona interesów członków stowarzyszenia na całym świecie. Firmy rzeczoznawczo-kontrolne są powoływane przez lub w imieniu kupujących i sprzedających na zasadach i warunkach zawartych w kontraktach GAFTA. Zatwierdzeni przez GAFTA rzeczoznawcy przeprowadzają inspekcje, weryfikacje, oceny jakości i stanu zbóż, pasz, roślin strączkowych, ryżu i innych towarów będących przedmiotem obrotu międzynarodowego. Potwierdzeniem członkostwa jest obecność w rejestrze, weryfikacji można dokonać pod poniższym linkiem: https://www.gafta.com/Membership-Directory/superintendents 

Analityka

FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations)

J.S. Hamilton jest członkiem–analitykiem FOSFA. Uczestnicy handlu międzynarodowego mogą zawsze polegać na  ogólnoświatowej sieci w pełni niezależnych członków-analityków FOSFA , który zapewniają dokładne i wiarygodne wyniki badań takich towarów jak: oleje i tłuszcze, nasiona oleiste, orzeszki ziemne i inne. Członkami-analitykami są całkowicie niezależne laboratoria badawcze, nie związane bezpośrednio z żadną z firm uczestniczącą w transakcji handlowej.

Zobacz

GAFTA (Grain & Feed Trade Association)

J.S. Hamilton jest członkiem-analitykiem GAFTA. Laboratoria zajmujące się badaniami i analizami próbek zbóż, pasz dla zwierząt, roślin strączkowych i ryżu, będących przedmiotem obrotu handlowego na warunkach określonych przez GAFTA, muszą być zatwierdzone i zarejestrowane jako członkowie-analitycy. Laboratoria te są zobowiązane do przestrzegania zasad i metod badawczych wymaganych zgodnie z GAFTA Form nr: 130. Potwierdzeniem członkostwa jest obecność w rejestrze, weryfikacji można dokonać pod poniższym linkiem: https://www.gafta.com/Membership-Directory/analysts

Fumigacja

GAFTA (Grain & Feed Trade Association)

J.S. Hamilton jest zatwierdzonym członkiem GAFTA – Kategorii J: Fumigation Operator, zajmującej się zarządzaniem zwalczania szkodników i fumigacją dla wszystkich sektorów przemysłu spożywczego i paszowego. Zatwierdzeni Fumigatorzy spełniają standardy obejmujące zarządzanie i funkcjonowanie procedur podczas zabiegów fumigacyjnych  oraz odgazowania towarów rolnych na statku, w magazynach, silosach lub w kontenerach towarowych zgodnie z wymaganiami  GAFTA:  V7.0 2018. Potwierdzeniem członkostwa jest obecność w rejestrze, weryfikacji można dokonać pod poniższym linkiem: https://www.gafta.com/Membership-Directory/fumigators

Inne organizacje

PZKP (Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego)

Laboratorium jest członkiem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Jest to organizacja sektorowa skupiająca ponad 120 firm z branży kosmetycznej. Od chwili powstania, w 2002 roku, aktywnie wspiera firmy działające w branży kosmetycznej: producentów i dystrybutorów kosmetyków, laboratoria, ośrodki badawcze oraz ośrodki dydaktyczne. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego aktywnie uczestniczy w tworzeniu legislacji kosmetycznej zmieniając obowiązujące przepisy prawne lub inicjując powstanie nowych projektów legislacyjnych. Reprezentuje firmy kosmetyczne na arenie międzynarodowej, przedstawiając stanowisko polskiego sektora kosmetycznego w międzynarodowych dyskusjach. W obszarze działań Polskiego Związku Przemysłu kosmetycznego jest prowadzenie Grup Roboczych: Grupy Legislacyjnej, Składnikowej, Claims, Normalizacyjnej. Grupy Robocze to grupy eksperckie stanowiące platformę wymiany poglądów, reagujące na propozycje legislacyjne w prawie krajowym oraz europejskim. Efektem pracy Grup Roboczych są wspólne stanowiska techniczne oraz legislacyjne pozwalające na budowanie spójność polskiej branży kosmetycznej.

PIO (Polska Izba Opakowań)

J.S. Hamilton jest członkiem PIO. Polska Izba Opakowań została utworzona w październiku 1994r. Jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą ponad 100 producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. Jest reprezentantem interesów tego środowiska. Udziela wsparcia w rozwoju firm a w szczególności małych i średnich. Zapewnia obsługę edukacyjno-informacyjną. Wspiera działania na rzecz promocji i marketingu. Organizuje misje gospodarczo-promocyjne i marketingowo-informacyjne. Członkostwo w Izbie uwierzytelnia firmę wobec jej rynkowych partnerów. Izba pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych. Wspiera obecność firm-członków Izby na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych.

Zobacz