Certyfikaty

Misja firmy

Nadrzędnym interesem firm z grupy J.S. Hamilton jest wspomaganie działalności naszych klientów i wzmacnianie ich pozycji rynkowej.

 

NASZĄ MISJĄ JEST ŚWIADCZENIE USŁUG NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KTÓRE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO SUKCESU NASZYCH KLIENTÓW

 

Naszym celem jest ciągły wzrost obrotów i umacnianie znaczenia na rynku w kierunku osiągnięcia pozycji wiodącej sieci laboratoriów i firm kontrolnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Wysoka jakość usług jest zasługą naszych pracowników, którzy w pełni realizują cele strategiczne wytyczone przez zarząd. J.S. Hamilton dba o zapewnienie najwyższych kwalifikacji swoich pracowników, jak również stosowanie w praktyce nowoczesnego i niezawodnego sprzętu i aparatury analitycznej.

 

J.S. Hamilton w sposób ciągły podwyższa jakość swoich usług dążąc do pełnego zaspokojenia potrzeb swoich klientów.