Aktualności

Dobrowolna Certyfikacja J.S. Hamilton

Dobrowolna Certyfikacja (DC) to proces oceny, który ma za zadanie potwierdzić spełnienie określonej cechy produktu lub też materiału. Został on opracowany na podstawie norm obowiązujących dla tego obszaru i w nomenklaturze jest programem typu 2 wg PN-EN ISO/IEC 17067.   …

Pestycydy – zapoznaj się z zmianami

Od 01.07.2021 / 03.07.2021 r.* obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/976 z dnia 4 czerwca 2021r.  zmieniające Rozporządzenie (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy …

Badania aplikacyjne i aparaturowe potwierdzające skuteczność działania suplementów diety

Badania aplikacyjne, mają na celu sprawdzenie właściwości suplementu diety zgodnie z deklaracją producenta. Polegają na ocenie odczuć użytkowników podczas stosowania preparatu za pomocą ujednoliconych standardów weryfikacyjnych.   Badania odbywają się z udziałem wybranej, kilkudziesięcioosobowej grupy probantów, którzy w określonych warunkach …