Aktualności

Pestycydy – zmiany w Rozporządzeniu

Od 03.05.2021r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/590 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające Rozporządzenie (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego …

Praktyki w J.S. Hamilton

J.S. Hamilton już od wielu lat otwiera swoje drzwi dla studentów chcących poznać specyfikę pracy w laboratorium, a w 2020 roku zaprosiliśmy do nas ok. 160 studentów i kilkunastu stażystów.   Lubimy dzielić się wiedzą, dlatego w trakcie praktyk udostępniamy …