Aktualności

Pestycydy – zapoznaj się z zmianami

Od 01.07.2021 / 03.07.2021 r.* obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/976 z dnia 4 czerwca 2021r.  zmieniające Rozporządzenie (we) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy …

Badania aplikacyjne i aparaturowe potwierdzające skuteczność działania suplementów diety

Badania aplikacyjne, mają na celu sprawdzenie właściwości suplementu diety zgodnie z deklaracją producenta. Polegają na ocenie odczuć użytkowników podczas stosowania preparatu za pomocą ujednoliconych standardów weryfikacyjnych.   Badania odbywają się z udziałem wybranej, kilkudziesięcioosobowej grupy probantów, którzy w określonych warunkach …

Badania UV

TESTOWANIE KOSMETYKÓW – BADANIA UV   Badania UV polegają na w pełni bezpiecznym opalaniu niewielkiego elementu ciała – pod nadzorem specjalistów, którzy sprawdzają SPF (wskaźnik izolacji przeciwsłonecznej). W ramach badania UV kontrolujemy kosmetyki pod względem wodoodporności oraz tego, czy po …