Badania kosmetyków i chemii gospodarczej

Badania preparatów ochronnych przed słońcem

Producent wprowadzając na rynek kosmetyk do opalania, zobowiązany jest do przeprowadzenia badań potwierdzających ochronę preparatu przed promieniowaniem UVB oraz UVA.

Oznaczenie wysokości faktora ochrony przeciwsłonecznej UVB polega na pomiarze i porównaniu wartości minimalnej dawki rumieniowej dla skóry chronionej kosmetykiem z wartością minimalnej dawki rumieniowej dla skóry niechronionej. Badanie wyznaczenia stopnia ochrony przeciwsłonecznej UVA wykonuje się natomiast metodą in vitro przy użyciu specjalistycznego urządzenia oraz płytek PMMA.

W celu wykluczenia wystąpienia zmian o charakterze alergicznym lub toksycznym po ekspozycji na promieniowanie UV wykonuje się ocenę fototoksyczności oraz fotoalergii.

 

Oferujemy:

 

  • Oznaczenie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej SPF metodą in vivo w EN ISO 24444
  • Wyznaczenie poziomu ochrony przeciwsłonecznej UVA in vitro wg EN ISO 24443
  • Badanie wodoodporności / wysokiej wodoodporności metodą in vivo wg EN ISO 24444 oraz wytycznych Cosmetics Europe
  • Oznaczenie właściwości fotoalergicznych wg wytycznych Cosmetics Europe
  • Oznaczenie właściwości fototoksycznych wg wytycznych Cosmetics Europe