Badania kosmetyków i chemii gospodarczej

Badania produktów biobójczych

Oferują badania skuteczności biobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg aktualnie obowiązujących norm.

Sprawdzamy czy produkt spełnia deklarowane właściwości biobójcze i jest wystarczająco skuteczny w zwalczaniu bakterii, grzybów i spor.

Wykonywane badania są niezbędne przy rejestracji produktów jako środków biobójczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych.

 

Badamy takie produkty jak:

 

 • produkty biobójcze do higieny człowieka
 • produkty dezynfekcyjne do użytku indywidualnego i publicznego
 • produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt

 

Badania przeprowadzamy według Norm:

 

 • PN-EN 1276 – Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
 • PN-EN 13697 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni — Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2)
 • PN-EN 13704 – Chemiczne środki dezynfekcyjne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej – Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
 • PN-EN 1499 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Higieniczne mycie rąk — Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)
 • PN-EN 1500 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania — Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)
 • PN-EN1650 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym oraz instytucjonalnym — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
 • PN-EN 1656 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
 • PN-EN 1657:2016-06 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)