Badania kosmetyków i chemii gospodarczej

Badania sensoryczne

Analizy sensoryczne to obiektywne i miarodajne badania, w których główną rolę odgrywają zmysły analityka. Wystandaryzowane warunki środowiskowe, znormalizowane metody badawcze oraz wykwalifikowany personel pozwala na ocenę jakości wyrobów kosmetycznych.

 

Oferujemy:

  • testy do oceny różnicy poziomu zapachu, barwy
  • badania profilowania wyrobów kosmetycznych
  • przygotowywanie specyfikacji sensorycznych wyrobów gotowych
  • weryfikacja wrażliwości sensorycznej