Badania kosmetyków i chemii gospodarczej

Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem

Osoba odpowiedzialna musi zapewnić, że produkt kosmetyczny o danym schemacie oznakowania trwałości (PAO, termin trwałości) jest bezpieczny w czasie jego dostępności na rynku i stosowania przez konsumenta w zalecanych warunkach. Specjalnie zaprojektowane, w zależności od rodzaju produktu, badania stabilności i kompatybilności potwierdzają lub wykluczają stabilność organoleptyczną, fizykochemiczną i mikrobiologiczną wyrobu oraz jego kompatybilność z opakowaniem oryginalnym.

 

Zakres badań stabilności i kompatybilności jest zgodny z:

 

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych.
 • „GUIDELINES ON STABILITY TESTING OF COSMETIC PRODUCTS, March 2004” (CTFA).
 • Oznakowanie trwałości kosmetyków zgodnie z przepisami rozporządzenia 1223/20009/WE Przewodnik techniczny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, Warszawa 20 listopada 2013.
 • Practical implementation of Article 6(1)(c) of the Cosmetics Directive (76/768/EEC) LABELLING OF PRODUCT DURABILITY: “PERIOD OF TIME AFTER OPENING”.
 • Procedurami badawczymi i instrukcjami technicznymi obowiązującymi w J.S. Hamilton Poland Sp. z.o.

 

RODZAJE BADAŃ:

 

 • Stabilność i kompatybilność wyrobów kosmetycznych
 • Stabilność i kompatybilność wyrobów kosmetycznych – ocena organoleptyczna
 • PAO (okres przydatności po otwarciu)

 

W ramach badań stabilności i kompatybilności proponowane są następujące testy przechowalnicze:

 

 • Test odporności temperaturowej 0 (25°C)
 • Test odporności temperaturowej I (40°C)
 • Test odporności temperaturowej II (5°C)
 • Test odporności temperaturowej III (-5°C)
 • Test odporności temperaturowej IV(-10°C)
 • Test wahadłowy (2 temp./3 temp.)
 • Test odporności na światło