Badania kosmetyków i chemii gospodarczej

Badania użytkowe wyrobów chemii gospodarczej oraz produktów konsumenckich

Akceptacja i preferencja stanowi istotne źródło informacji na temat produktu. Ocena właściwości użytkowych przez potencjalnego odbiorcę pozwoli sprawdzić, czy produkt spełnia jego wymagania, jak również w jakim stopniu jest przez niego pożądany.

W czasie badania uzyskujemy ocenę poszczególnych cech sensorycznych takich jak wygląd czy zapach, jak również ocenę poszczególnych cech użytkowych typu skuteczność usuwania zabrudzeń, czy łatwość aplikacji. Badaniu może podlegać zarówno pojedynczy produkt, jak również produkt w porównaniu z produktem konkurencji i/lub liderem na rynku. Wyniki z badań użytkowych są najczęściej wartościami liczbowymi poparte analizą statystyczną.

 

Rozległa baza potencjalnych testerów umożliwia właściwy dobór uczestników badania m.in. pod względem częstotliwości użycia danej grupy produktów, wieku, płci czy kategorii społeczno-zawodowej.

 

Nowoczesne i wyspecjalizowane pomieszczenia laboratorium umożliwiają również przeprowadzenie badań w wystandaryzowanych i kontrolowanych warunkach. Zaletą prowadzenia badań w laboratorium jest możliwość monitorowania warunków oceny pod względem częstotliwości i czasu użycia, standardów zabrudzeń, jak również warunków lokalowych (wielkość, temperatura oraz wilgotność pomieszczeń).

 

Do najczęściej wykonywanych badań należą:

 

  • Badanie użytkowe (home test)
  • Badania użytkowe zgodnie z metodyką ECOLABEL
  • Ocena skuteczności spierania plam dla tkanin delikatnych, bawełnianych
  • Ocena skuteczności zachowania koloru tkanin
  • Ocena skuteczności czyszczenia detergentów do zmywarek