Badania marketingowe, testy konsumenckie

Konsumenckie testy produktów

Konsumenckie testy produktów są szczególną formą badań marketingowych.

 

Od lat J.S. Hamilton wspiera polskich i zagranicznych producentów i dystrybutorów w kreowaniu sukcesu ich produktów na rynku. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają badania konsumenckie, stanowiące niezastąpione źródło informacji nie tylko o samym produkcie, ale i jego otoczeniu.

 

GŁÓWNE OBSZARY TESTÓW KONSUMENCKICH

 

 • testy akceptowalności produktu i opakowania – ocena poziomu pożądalności produktu i poszczególnych jego cech
 • testy kierunków zmian – wskazanie istotnych cech produktu, ich wpływu na poziom akceptowalności oraz na kierunek modyfikacji produktu
 • testy preferencji – wybór produktu najbardziej spełniającego oczekiwania konsumenta
 • testy intencji zakupu i wrażliwości cenowej
 • badania U&A (Usage and Attitude)
 • testy smakowitości karm dla zwierząt

 

Co może być przedmiotem badania:

 • prototyp produktu
 • produkt będący na rynku
 • produkt nowy, ulepszony w stosunku do produktu dotychczasowego
 • opakowanie
 • intencje zakupowe i oczekiwania cenowe

 

 

Badania konsumenckie mogą dostarczyć wielu cennych informacji, niemożliwych do wygenerowania z innych źródeł, szczególnie istotnych na etapie projektowania i rozwoju produktu. Poprzez ocenę produktu i jego właściwości sensorycznych lub użytkowych przez finalnego lub potencjalnego odbiorcę pozyskujemy dane służące lepszemu poznaniu świata konsumenta, jego oczekiwań czy motywów działania. Niejednokrotnie badania te poszerzane są o zagadnienia związane z typowym badaniem rynku, dzięki czemu zasób informacji uzyskanych z takiej oceny jest jeszcze pełniejszy.