Badania marketingowe, testy konsumenckie

Techniki badawcze w testach konsumenckich

Przy realizacji projektów z udziałem konsumentów korzystamy z różnych technik badań ilościowych i jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań typu:

 

  • Central Location Test (CLT) – testowanie produktów w warunkach kontrolowanych,
  • Home-Use-Test (HUT) – badania w warunkach domowych, w domu respondenta.

 

W naszym studiu CLT w Gdyni posiadamy 20 wystandaryzowanych stanowisk badawczych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować nawet 100 wywiadów dziennie.