Badania środowiska

Badania próbek środowiskowych

J.S. Hamilton realizuje badania i pobory próbek w obszarze ochrony środowiska. Zespół wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych w laboratorium, wyszkolona kadra próbkobiorców, własny autorski program do obsługi próbek oraz sieć laboratoriów na terenie całego kraju pozawala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie w zakresie laboratoryjno – badawczym. Nasze laboratorium główne posiada sprzęt i aparaturę badawczą na najwyższym światowym poziomie, które pozwalają na precyzyjne pomiary i rzetelne wyniki wydawane dla kilkunastu tysięcy próbek rocznie. Sieć laboratoriów terenowych znajdujących się na terenie całego kraju pozwala na realizację badań szczególnie w zakresie mikrobiologii w najkrótszym możliwym terminie od pobrania co jest kluczowe dla jakości wyników.

 

Usługi w zakresie pracowni środowiskowej objętej certyfikatem akredytacji AB079 obejmują:

 

 • Badania wody pitnej – monitoring kontrolny i przeglądowy, badania nowych przyłączy wodociągowych, badania kontrolne dla sieci restauracji, punktów gastronomicznych i usługowych
 • Badania wody basenowej i badania kąpielisk wykonane in situ lub w laboratorium
 • Badania wód z piezometrów, wód głębinowych i wód powierzchniowych
 • Badania ścieków:
  • Ścieki przemysłowe
  • Ścieki bytowe
 • Badania odpadów – zakres obejmuje badania dopuszczające odpady do składowania jak i do dalszego wykorzystania np. jako paliwo energetyczne
 • Badania osadów ściekowych – w zakresie ponownego zagospodarowania w rolnictwie
 • Badania gruntu i gleby – badania stwierdzające bezpieczeństwo pod kątem nowych terenów inwestycyjnych
 • Badania urobku dennego powstałego w procesach oczyszczania kanałów portowych

 

Wykonujemy pobory próbek na terenie całego kraju, wszystkie wykonywane badania i pobory są objęte certyfikatem akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji numer AB 079. Nasza sieć logistyczna pozwala sprostać wymogom prawnym i dostarczać próbki do laboratorium w obligatoryjnym czasie.