Badanie wody basenowej

Obowiązkowe badania wody w pływalniach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych.

 

Nasza sieć akredytowanych laboratoriów wykonuje badania wody basenowej pod kątem parametrów mikrobiologicznych, obejmujących oznaczenie:

 

  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48 h
  • Gronkowce koagulazododatnie
  • Legionella sp.

 

Badanie wody basenowej przebiega b. szybko (krótkie terminy realizacji badań) i rzetelnie.

Istnieje możliwość elektronicznego dostępu do wyników analizy wody w basenach poprzez Panel Klienta.

 

Cztery pakiety na badanie wody w basenie

Oferujemy badanie wody basenowej w  4 pakietach akredytowanych badań wraz z poborem i szybkimi testami w trakcie poboru:

 

  • Badanie pełne, obejmujące wszystkie niezbędne wskaźniki: ogólną liczbę mikroorganizmów w 36 stopni po 48h, liczbę gronkowców koagulazododatnich, mętność, potencjał Redox, chloroform, kwas izocyjanurowy, żelazo, pH, sumę THM, glin, żelazo, ozon;
  • badanie wody pod kątem jakości wody w kąpielisku, na które składa się analiza zakwitów sinic, osadów smolistych i przedmiotów pływających, liczby Escherichia coli oraz liczby enterokoków kałowych;
  • badanie wody z basenu pod względem obecności bakterii bakterii Legionella z pływalni, brodzika czy innych miejsc, zgodnie z ISO 11731:2017
  • badanie zawartości ozonu wykonywane w miejscu poboru według własnej procedury badawczej.