Badania środowiska

Pobory i pomiary terenowe

Sekcja Poboru Próbek J.S. Hamilton oferuje szeroki zakres usług pobierania prób oraz badań wykonywanych w terenie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 

W ramach Sekcji oferujemy akredytowany pobór próbek wód (wody ze studni, piezometrów, powierzchniowe, popłuczne, gruntowe, deszczowe), ścieków z pomiarem temperatury, odpadów, gruntów, osadów.
 
Zapewniamy kompleksowy monitoring składowisk odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów, w tym:
 

  • pomiary poziomu i składu wód podziemnych i odciekowych,
  • pomiary wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych,
  • pomiary emisji i składu gazów składowiskowych,
  • pomiary osiadania i stateczności zboczy wraz z określeniem struktury i składu masy składowiska,
  • pomiary wielkości opadu atmosferycznego.

 

Od wielu lat zajmujemy się kompleksowo badaniami wody w basenach, w SPA, kąpieliskach oraz innych miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
 
Zakres wykonywanych przez nas badań i analiz odpowiada kryteriom zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku oraz miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
 
Obejmują one swoim zakresem pomiary na miejscu: stężenia chloru wolnego, ogólnego/całkowitego, pH. Temperatury, potencjału redox oraz pełne badania w zakresie fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym wykonywane w naszych akredytowanych laboratoriach.

 

Posiadamy wszelkie potrzebne uprawnienia i certyfikaty oraz nieustannie doskonalimy jakość świadczonych przez nas usług, uczestnicząc w programach badań biegłości, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, a także nieprzerwanie podnosząc kwalifikacje pracowników.
 
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym do pomiarów, w tym również samplerami do średnio-dobowego pobierania próbek, proporcjonalnego do czasu lub przepływu oraz przygotowanym specjalnie do tego typu usług samochodami do transportu próbek laboratoryjnych w warunkach chłodniczych, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność realizowanych usług.
 
Posiadamy Oddziały i laboratoria terenowe w całej Polsce, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić krótki czas transportu próbek z każdego miejsca, stabilność pobranego materiału i pewność, ze wyniki analizy pozostaną w stu procentach miarodajne.
 
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o pomiarach wykonywanych przez naszą Sekcję Poboru Próbek.