Badania suplementów diety i farmaceutyków

Produkty zielarskie

Pestycydy

Coraz liczniejsze stosowanie pestycydów w celu zwiększenia wydajności upraw rolniczych powoduje, iż kontrola ich pozostałości w produktach zielarskich stała się koniecznością.
W ślad za rozwojem i ekspansją stosowania środków ochrony roślin podążyła Farmakopea Europejska nakazując producentom kontrolowanie pozostałości pestycydów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ziołowych produktów leczniczych należy posiadać certyfikat badania zawartości pozostałości pestycydów wykonanego zgodnie z wytycznymi farmakopealnymi.

Opracowaliśmy i zwalidowaliśmy trzy metody oznaczania pozostałości pestycydów w produktach zielarskich zgodnie z wytycznymi Farmakopei Europejskiej.

 

  • Oznaczanie pozostałości pestycydów w produktach zielarskich techniką chromatografii gazowej sprzężonej z spektrometrią mas z wykorzystaniem układu GC/MS/MS (metoda PES/01/2011/1)
  • Oznaczanie bromków nieorganicznych techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (metoda PES/02/2011/1)
  • Oznaczanie pozostałości ditiokarbaminianów w przeliczeniu na disiarczek węgla – techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (metoda PES/03/2011/1).

 

Aflatoksyny

Kolejnym zagrożeniem dla zdrowia konsumenta może być zanieczyszczenie ziół rakotwórczymi aflatoksynami. Należące do grupy mikotoksyn aflatoksyny wytwarzane są przez niektóre rodzaje pleśni. Najczęściej wykrywanymi w produktach spożywczych, w tym także w surowcach zielarskich, są aflatoksyny B1, B2, G1 i G2. Są to związki genotoksyczne, rakotwórcze i hepatotoksyczne. Spośród nich aflatoksyna B1 jest jednym z najsilniejszych, naturalnie występujących związków kancerogennych. Wobec tego Farmakopea Europejska narzuciła na producentów obowiązek badania poziomu aflatoksyny B1 w lekach ziołowych. Monografia Ph. Eur. 01/2008:20818 podaje metodę oznaczania zawartości aflatoksyny B1 w lekach ziołowych („Determination of aflatoxin B1 in herbal drugs”).

 

Opracowaliśmy i zwalidowaliśmy w naszych Laboratoriach:

 

  • Metodę oznaczania aflatoksyny B1 w surowcach zielarskich zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi (AFL/55/2010/1).
  • Metodę oznaczania aflatoksyny B1 oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w surowcach zielarskich zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi w zakresie od 1,0 μg/kg do 6,0 μg/kg każdej z aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 (AFL/01/2012/1).