Badania suplementów diety i farmaceutyków

Suplementy diety

Suplementy diety, zgodnie z definicją, są środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci kapsułek, tabletek, drażetek i innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i innych podobnych postaciach płynów i proszków, przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

 

Specyfika suplementów diety oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa produktu, jakości handlowej jak również konkurencyjności, wymaga szczególnego nadzoru laboratoryjnego. Badania powinny być powierzone laboratorium o wysokich kompetencjach, potwierdzonych akredytacją oraz przeprowadzane z zastosowaniem uznanych powszechnie norm, standardów i procedur badawczych, z wykorzystaniem wysokiej klasy wyposażenia pomiarowo-badawczego.

 

Nasza oferta badawcza w zakresie kontroli jakości suplementów diety obejmuje badania:

 • Mikrobiologiczne
 • Metali ciężkich
 • Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
 • Pozostałości pestycydów
 • Mikotoksyn
 • Dioksyn, furanów i PCB o właściwościach podobnych do dioksyn oraz PCB o właściwościach niepodobnych do dioksyn
 • Substancji dodatkowych (substancji słodzących, barwników, konserwantów i innych)
 • Alergenów
 • Witamin
 • Składników mineralnych
 • Aminokwasów
 • Składu kwasów tłuszczowych, w tym sumy nasyconych (SAFA), jednonienasyconych (MUFA), wielonienasyconych (PUFA) kwasów tłuszczowych, kwasów tłuszczowych o konfiguracji trans, kwasów omega-3 i omega-6
 • Steroli, w tym cholesterolu
 • Wartości odżywczej
 • Oceny sensorycznej i badań z udziałem konsumentów
 • Badań mających na celu potwierdzenie i/lub wydłużenie daty ważności produktu, badań stabilności
 • Inne zgodnie z zapytaniami i zapotrzebowaniem klientów

 

Zapraszamy do kontaktu, zaufaj ekspertom!