Badania techniczne i środowiska pracy

Badania ciśnieniowe

Badania hydrostatyczne i hydrauliczne węży i przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych (w tym badania niszczące), elementów hydraulicznych, bloków zaworowych, baterii zaworowych, napędów hydraulicznych, układów sterowania, zaworów, elementów złącznych, rurociągów, rur stalowych i z tworzyw sztucznych, połączeń wszelkiego typu itp.

 

Laboratorium posiada akredytację PCA w zakresie badań hydrostatycznych elementów wysokociśnieniowych.