Badania techniczne i środowiska pracy

Badania drgań mechanicznych

  • Pomiar drgań mechanicznych
  • Pomiar i wyznaczenie ekspozycji na drgania o działaniu ogólnym oraz przez kończyny górne na organizm człowieka

 

Laboratorium posiada akredytację PCA w zakresie pomiarów drgań mechanicznych.