Badania techniczne i środowiska pracy

Badania osłon ognioszczelnych oraz urządzeń ochrony przeciwwybuchowej

Wykonujemy pełne badania właściwości fizycznych, wytrzymałościowe, ciśnieniowe, elektryczne, środowiskowe, ogniowe, stopnia ochrony IP oraz badanie zabezpieczeń przed przeniesieniem wybuchu dla urządzeń mechanicznych i elektrycznych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 

Laboratorium posiada akredytację PCA w zakresie badań osłon ognioszczelnych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.