Badania techniczne i środowiska pracy

Badania techniczne i środowiska pracy

HAMILTON TEST dysponuje istniejącym od 10lat Laboratorium Badawczym, w którym wykonujemy szerokie spektrum badań Technicznych. Laboratorium posiada akredytację nr AB 1552 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania wyników badań.

 

Wysoko wyspecjalizowana kadra oraz nowoczesne i spełniające wymagania spójności pomiarowej wyposażenie gwarantują wysoką dokładność pomiarową i  szybkość działania.

 

Badania wykonywane przez Laboratorium HAMILTON TEST mogą być wykorzystane jako:

 

 • badania wyrobów wymaganych w procesie certyfikacji zarówno w Jednostce HAMILTON TEST oraz pozostałych Jednostkach notyfikowanych na terenie całej Unii Europejskiej
 • badania kontrolne, ponowne w trakcie procesu certyfikacji lub re-certyfikacji
 • badania inżynierskie, eksploatacyjne, kontrolne oraz międzyoperacyjne produkowanych wyrobów

 

Szeroki spektrum badań pozwala na współpracę w wielu branżach:

 

 • górnictwo,
 • energetyka,
 • kolejnictwo,
 • budownictwo,
 • przemysł oświetleniowy,
 • przemysł maszynowy,
 • przemysł metalowy,
 • przemysł drogowy,
 • przemysł gumowy,
 • przemysł paliwowy,
 • przetwórstwo tworzyw,
 • automotive,
 • AGD,
 • przemysł zabawkarski.

 

„Informacje dotyczące kompetencji Laboratorium Badawczego oraz informacje dotyczące wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania oraz stale spełniającego wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 znajdują się na stronie internetowej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oddział Siemianowice Śląskie – www.hamilton-test.pl .

 

Na stronie internetowej oddziału Siemianowice Śląskie zamieszczono Deklaracje Polityki Jakości, Deklaracje Polityki Bezstronności i Poufności oraz wszelkie niezbędne informacje dla klientów – m.in. oferowany zakres badań Laboratorium Badawczego.”