Badania techniczne i środowiska pracy

Badania właściwości fizycznych

Badania właściwości fizycznych wykonujemy między innymi dla:  klejów, pian, tkanin, spoiw, tworzyw sztucznych, wyrobów z gumy, materiałów chemicznych, opakowań itp.

 

  • Pomiary geometryczne, liniowe, kątowe, chropowatości powierzchni, grubości powłok oraz masy
  • Pomiary przepływu, ciśnienia
  • Pomiary temperaturowe z wykorzystaniem aparatury termowizyjnej i metod stykowych

 

Laboratorium posiada akredytację PCA w zakresie badań właściwości fizycznych