Badania techniczne i środowiska pracy

Badania klimatyczne i środowiskowe

  • Badania w zakresie odporności na zimno, suche gorąco oraz wilgotne gorąco stałe
  • Możliwości techniczne pozwalają nam na wykonywanie prób w zakresie zmian temperatury oraz prób cyklicznych w zakresie zmian temperatury i wilgotności.
  • Dodatkowo oferujemy badania w zakresie odporności na nagłą zmianę temperatury i szok termiczny
  • W zakresie badań starzeniowych wykonujemy badania w komorach solnych, UV i xenonowych

 

Laboratorium posiada akredytację PCA w zakresie badań środowiskowych i klimatycznych.