Badania żywności i pasz

Audyty dostawców

Audyty dostawców są jednym z elementów skutecznego monitorowania i zarządzania dostawcami służące do wskazania obszarów stanowiących potencjalne ryzyko.  W trakcie audytu weryfikacji podlega skuteczność realizacji wymagań odbiorców przez producentów.

 

Audyty dostawców są przeprowadzane najczęściej w ramach procesu:

  • kwalifikacji nowego dostawcy
  • cyklicznej oceny dostawcy, celem weryfikacji spełnienia wymagań odbiorcy przez dostawcę
  • w przypadku pogorszenia jakości usługi, produktu, zwiększenia ilości reklamacji itp.

 

Oferujemy przeprowadzenie audytu u dostawców sieci handlowych, sieci restauracji na zgodność z wewnętrznymi wymaganiami sieci lub w oparciu o wymagania wskazanego standardu bezpieczeństwa żywności. W ramach audytów dostawców przeprowadzamy także audyty w centrach dystrybucyjnych.

 

Korzyści z przeprowadzenia audytu dostawców przez firmę zewnętrzną:

  • obiektywna ocena dostawcy
  • określenie słabych obszarów, obszarów do doskonalenia
  • potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, prawnych
  • niezależność i sprawność działania
  • redukcja czasu zaangażowania pracowników w organizacji
  • doskonalenie systemu zarządzania dostawcy

 

Wykwalifikowana i doświadczona kadra audytorska oferuje przeprowadzenie audytu dostawców według potrzeb i wymagań klienta.