Badania żywności i pasz

Badania konsumenckie

Od lat J.S. Hamilton wspiera polskich i zagranicznych producentów w kreowaniu sukcesu ich produktów na rynku. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają badania konsumenckie, stanowiące niezastąpione źródło informacji nie tylko o samy produkcie, ale i jego otoczeniu.

 

Badania konsumenckie mogą dostarczyć wielu cennych informacji, niemożliwych do wygenerowania z innych źródeł, szczególnie istotnych na etapie projektowania i rozwoju produktu. Poprzez ocenę produktu i jego właściwości sensorycznych i/lub użytkowych przez finalnego lub potencjalnego odbiorcę pozyskujemy dane służące lepszemu poznaniu świata konsumenta, jego oczekiwań czy motywów działania. Niejednokrotnie badania te poszerzane są o zagadnienia związane z typowym badaniem rynku, dzięki czemu zasób informacji uzyskanych z takiej oceny jest jeszcze pełniejszy.

 

Przy realizacji projektów z udziałem konsumentów J.S. Hamilton korzysta z różnych rodzajów badań ilościowych i jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań typu Central Location (CLT) i badań w warunkach domowych (Home-Use-Test). Potwierdzeniem kompetencji w obszarze badań hedonicznych w warunkach kontrolowanych było przyznanie w 2017 roku pierwszej w Polsce akredytacji w tym zakresie.

 

Główne obszary badań obejmują:

  • testy akceptowalności produktu i opakowań – ocena poziomu pożądalności produktu i poszczególnych jego cech
  • testy kierunku zmian – wskazanie istotnych cech produkty, ich wpływu na poziom akceptowalności i kierunku ich modyfikacji
  • testy preferencji – wybór produktu najbardziej spełniającego oczekiwania konsumenta
  • testy intencji zakupu i wrażliwości cenowej
  • badania U&A
  • testy smakowitości karm dla zwierząt.

 

Przeczytaj więcej tutaj lub skontaktuj się z nami pisząc na adres pmd@hamilton.com.pl