Badania żywności i pasz

Doradztwo z zakresu etykietowania

Prawidłowe etykietowanie produktów spożywczych jest istotnym elementem komunikacji i przekazywania konsumentom informacji o produkcie.   Generalną zasadą prawa żywnościowego jest zapewnienie konsumentom podstawy do dokonywania świadomych wyborów dotyczących spożywanej żywności i uniemożliwienie jakichkolwiek praktyk, które mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd.

 

Ogólne wymagania dotyczące znakowania środków spożywczych są uregulowane w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podstawowa zasada w obszarze etykietowania to rzetelne informowanie konsumentów, a co za tym idzie informacje na temat żywności muszą być  jasne i łatwe do zrozumienia dla każdego konsumenta.

 

Wszelkie praktyki mogące wprowadzić konsumentów w błąd są zabronione, a szczególnie te, które powodują dezorientację w zakresie m.in.:

  • właściwości,
  • składu,
  • ilości,
  • trwałości,
  • kraju lub miejsca pochodzenia,
  • metod wytwarzania lub produkcji
  • przypisywania środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada
  • sugerowania, że produkt ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości

 

J.S. Hamilton oferuje pomoc doradczą w zakresie weryfikacji etykiet produktów spożywczych.