Badania żywności i pasz

Wdrożenia i doskonalenie systemów zarządzenia jakością

J.S. Hamilton Poland S.A. oferuje usługi w zakresie wdrażania i doskonalenia już istniejących systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

 

Zakres dotyczy systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności:

  • HACCP
  • Zasad GMP/ GHP
  • ISO 22000
  • BRC
  • IFS

 

Etapy wdrożeń standardów:

  • audyt wstępny
  • opracowanie dokumentacji
  • szkolenie personelu
  • audyt potwierdzającego zgodność systemu z wymaganiami wdrażanego standardu

 

W ramach doskonalenia systemów jakości oferujemy pomoc poprzez przeprowadzenie audytu wewnętrznego na zgodność z wymaganiami wdrożonego standardu i wskazaniu słabych obszarów, które wymagają doskonalenia. W ramach doskonalenia wdrożonych systemów oferujemy także szkolenia kadry.