Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

Certyfikacja systemów zarządzania jakością QMS PN-EN ISO 9001

Oferujemy certyfikację systemów zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”.

 

Certyfikację systemów zarządzania jakością prowadzimy w następujących branżach:

 

  • maszyny i osprzęt do nich
  • urządzenia elektryczne i optyczne

 

Jako Jednostka Notyfikowana NB 2057 realizujemy moduły oceny zgodności dotyczące systemów zarządzania odpowiednio:

 

  • w zakresie dyrektywy 2006/42/WE (MD): Moduł H
  • w zakresie dyrektywy 2014/34/UE (ATEX): Moduł D, Moduł E

 

W zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej moduł zapewnienia jakości potwierdzamy poprzez zgodność z wymaganiami normy PN- EN ISO/IEC 80079-34 „Atmosfery wybuchowe Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń”.

 

Wszelkie niezbędne informacje dla klientów zamieszczone na stronie internetowej www.hamilton-test.pl