Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania

Opinia techniczna

Opinia techniczna z definicji opisuje stan projektowy lub rzeczywisty wyrobu lub jego elementów oraz określa zalecenia dotyczące dalszego z nim  postępowania. Hamilton TEST na życzenie klienta może ocenić wyrób w świetle obowiązujących przepisów prawnych i technicznych.